Vyhledávání

Certifikace

CERTIFIKACE

Nikdy by nemělo jít jen o samotný certifikát. Certifikace je třešničkou na dortu. Jde o ocenění práce při zavádění nebo integraci systému, o správně nastavené procesy, zvládnuté personální otázky, umění řídit výrobu a poskytovat služby na úrovni. 

Certifikace a získání ISO

Certifikace, neboli ověření fungování vybudovaného systému řízení dle ISO - případně jiné normy (IATF, GMP, BRC, FSE, FDA) znamená, že nezávislý orgán ověří, zda vybudovaný systém odpovídá požadavkům daného standardu. Toto ověření probíhá formou auditu, většinou dvoufázového. Vámi vybraná certifikační společnost vystaví po úspěšném skončení auditu příslušný certifikát. Tento certifikát je platný po dobu 3 let a musí být v pravidelných ročních intervalech obnovován.

Výhody certifikace jsou obecně známé: 

  • Certifikace je dokladem kvality fungování i prestiže. 
  • Obchodní partneři, zákazníci i spotřebitelé se díky certifikaci ujistí o spolehlivých a kvalitních službách a produktech
  • Certifikáty jsou mezinárodně uznávanou pečetí důvěryhodného partnera
  • Firmy mohou zvýšit své tržby a příjmy.


Rádi vám pomůžeme se získáním certifikace ISO, neváhejte nás proto kontaktovat.

Přínosy certifikace ISO 

Normy ISO se snaží zajistit kvalitu, konzistenci a bezpečnost a ukazují nám, jak vše řídit a kontrolovat. Najdete tedy zejména přínosy v oblastech:

SpolehlivostDíky certifikaci ISO mají společnosti příležitost prokázat svou spolehlivost zákazníkům, spotřebitelům, kupujícím, dodavatelům, obchodním partnerům a vládním institucím. Spolehlivost znamená kvalitu, bezpečnost a trvanlivost výrobků a/nebo služeb. ISO certifikace může být i důkazem o plnění požadavků mezinárodní legislativy a nařízení.
Vyšší výkonnostNormy ISO poskytují organizacím znalosti, které potřebují k optimalizaci svých procesů, činností a operací, aby mohly podávat nejlepší výkony. To jim také pomáhá mít spokojené zákazníky a efektivnější způsoby fungování, vyšší efektivitu a lepší implementaci změn a nových projektů.
Lepší kvalitaProtože firmy řídí projekty nejefektivnějším způsobem, mohou díky ISO normám zlepšovat i kvalitu výrobků a služeb. Normy ISO tak pomáhají zlepšit Vaši pověst a poskytují Vašim zákazníkům větší důvěru ve Vaše produkty a služby.
Snížení rizika

Jednou z hlavních výhod norem ISO je, že organizace donutí se připravit na rizika a vyhledávat aktivně příležitosti. ISO standardy také zajišťují, že rozumíte tomu, jak řídit a zmírňovat nalezená rizika a hrozby. Pokud se tedy objeví problémy, organizace jsou lépe připraveny, mají krizové, reakční a havarijní plány nebo plány kontinuity a tím si zajistí přežití a rychlejší zotavení.

UdržitelnostUdržitelnost je stále důležitější a tyto normy pomáhají organizacím prokázat, že jsou skutečně odhodlány vypořádat se s environmentálními a sociálními výzvami. Tím, že pomáhají podnikům podrobně se podívat na to, jak využívají zdroje, energii a kontrolují odpad, Vám normy ISO pomáhají šetřit peníze a zlepšovat vlastní image a zároveň prospívat životnímu prostředí.
Inovace
Tyto standardy pomáhají podnikům stanovit základní charakteristiky kvalitních produktů nebo služeb už v procesu Návrhu a vývoje a s ohledem na dopady do životního prostředí i z hlediska užívání a likvidace, případně spotřeby energie. Mezinárodní normy ISO také zajišťují bezpečnost a kvalitu a ukazují spotřebitelům, že fungují bezpečným způsobem a vyrábějí spolehlivé zboží, aniž by nadměrně poškozovaly životní prostředí.


Mám zájem o nabídku certifikace

Nejsme certifikační orgán, a rádi si udržíme nezávislost poradenské a školící agentury. Připravíme Vás k certifikaci jakékoliv normy a případně zajistíme i certifikační nabídku. Nikdy se nám nestalo, že by klient certifikací neprošel. Neváhejte a kontaktujte nás

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.