Vyhledávání

Zavádění a integrace

Zavádění a integrace systémů managementu dle ISO

Zavedení systému ISO (ISO 9001ISO 14001, ISO 45001 dalších), ať už jednotlivě nebo jako integrovaný systém, je pro firmu strategickým rozhodnutím. Můžete se rozhodnout zavést nebo revitalizovat kterýkoliv systém ISO a my Vám ukážeme, jak vhodně naplnit požadavky norem ve vaší firmě tak, aby se vám lépe fungovalo, komunikovalo a řídilo. Rádi Vám sdělíme informace o tom, co vše musíte dodržovat (zákony, technické normy, vyhlášky), aby byl systém funkční, a kde máte slabé a silné stránky. Poradíme, jak změny vhodně aplikovat do provozu tak, aby vše bylo praktické, a vycházelo z podstaty Vašeho podnikání.


Poslechněte si!

Podcast z pohledu praxe a zkušeností přímo od konzultantky Petry Císařové DiS.

Všechny normy (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, ISO 50001, ISO 27001, IATF 16949, atd.), podle kterých se systémy managementu zavádí a následně certifikují, mají řadu společných rysů, nabízí se tedy možnost vše vzájemně propojit. Integrace může být jak v rovině organizační, tak v rovině dokumentační, kontrolní, apod. Impulsem k integraci může být i zjednodušení, stejně tak jako časová úspora ve srovnání s provozováním tří izolovaných systémů. V rámci projektu je vždy možné definovat následující etapy:

I. Analýza

Vstupní analýza je důležitá, pokud máte již zpracovány interní dokumenty, postupy, popisy anebo instrukce. Určitě se hodí i pro lepší přehled a plánování toho, co Vás všechno čeká.  Zpráva z takové analýzy Vám ukáže konkrétnější informace o fungování firmy, návaznostech, silných a slabých stránkách a rozsahu prací, či náročnosti projektu. Při analýze se zaměřujeme na procesy a procesní přístup, návaznosti procesů, KPI a odpovědnosti a pravomoci.  Detailně zkoumáme vzájemné vztahy jednotlivých oddělení přes procesy a činností, a zmapujeme si rozsah využívání informačních systémů, způsoby komunikace, vedení evidencí a seznamů a již používané vzory, šablony, formuláře a protokoly nebo záznamy. Zjistíme také, co už máte popsáno a co funguje a kde je prostor pro zlepšování.

II. Školení Managementu

S radostí proškolíme Vaše zaměstnance a vedoucí, od mistra, přes manažery až po generálního ředitele, aby všichni měli o projektu, procesech, systému a požadavcích ISO dostatečný přehled. Jedná se o změnu - změnu fungování, změnu myšlení a změnu úhlu pohledu na to, co ISO vlastně je a jak může být prospěšné. Je důležité, aby všichni vaši zaměstnanci chápali, z jakého důvodu změny probíhají, a co systém řízení Vaší firmě přinese. Rádi je zapojíme do procesu příprav a změn, protože pokud jsou součástí projektu, lépe vše přijímají.

III. Konzultace

Úvodní konzultace je většinou s vrcholovým managementem, a společně formulujeme správnou vizi, strategický cíl a hlavní závazky, které hodláte do budoucna dodržovat při všem, co děláte. Řekneme si,  co přesně děláte, co Vás ovlivňuje, jak se připravit na rizika, a jak využít příležitosti. 

Na dalších konzultacích si budeme také hodně povídat, řešit a analyzovat dostupné informace. Pomůžeme Vám popsat, nastavit či přenastavit Vaše procesy tak, aby pro Vás bylo fungování a řízení firmy / oddělení / procesu jednoduché, efektivní a nepřidělávalo Vám práci. Máme bohaté zkušenosti, sdílíme s Vámi rádi naše "best practice" i novinky z trhu, oboru nebo manažerských dovedností a umíme poradit kde a co zlepšit. Navíc celý projekt budeme i řídit, vést přehledy úkolů a doporučení, a hlídat jejich plnění. Potřebujeme jen styčného důstojníka, který bude pak vše komunikovat u Vás interně.

IV. Tvorba / úprava dokumentace

Dokumentace má sloužit Vám a Vašim pracovníkům, ne auditorovi. Dokumenty jsou třeba ke standardizaci procesů a činností, a jejich rozsah je závislí na velikosti Vaší firmy, činnostech, dovednostech Vašich pracovníků, složitosti procesů a rizicích . Tvoříme je vždy společně, Vám na míru. Pomůžeme s vytvořením či redukcí dokumentace tak, byla vhodná a použitelná pro zácvik nových pracovníků, efektivní fungování, hodnocení procesů a zpětnou vazbu. Po předání dokumentace je na Vás, abyste se se změnami seznámili ostatní, začali podle ní fungovat a případné nedostatky a změny dál řešili. 

V. Školení interních auditorů

Provádět interní audity je povinnost každé firmy, která zavede jakýkoliv systém managementu dle normy ISO. Provádění interních auditů můžete outsourcovat, a můžeme Vám je provádět my. Podrobnosti o možnostech interních auditů si můžete přečíst tady. Pokud se ale rozhodnete vyškolit si své vlastní interní auditory, můžete tak učinit jak při školení na míru, tak na našich otevřených kurzech.

VI. Ověření / Interní audit

Provedením interního auditu ve Vaší společnosti zjistíme, jak na tom jste. Identifikujeme co vše se již povedlo, odhalíme případné nedostatky a připravíme návrhy pro jejich odstranění, či pomůžeme s opatřeními k nápravě. Tato aktivita je prováděna naším poradcem před certifikačním auditem, aby při certifikaci samotné nenastala nepředvídatelná situace.

VII. + VIII. Certifikace a účast poradce

Certifikace je prověření zavedeného systému nezávislým  akreditovaným certifikačním orgánem, a je jen na Vás, který si vyberete. Samozřejmostí je i možnost účasti poradce při certifikačním auditu, protože chápeme, že s námi při auditu získáte určitou jistotu.  Také naše přítomnost zajistí, že po Vás auditor nebude chtít neopodstatněné věci a vymýšlet si  zbytečnosti. Více o certifikaci se dozvíte zde.


IX. Zlepšování

Vždycky je co zlepšovat! Ať se jedná o procesy, činnosti, nebo produkty. Existuje řada sofistikovaných i jednoduchých nástrojů, které můžete využít. Rádi Vám pomůžeme s LEAN, KAIZEN, 5S, FMEA, TPM, G8D, SPC a dalšími. Klidně nám napište, co Vás zajímá a my se s Vámi rádi spojíme a zjistíme podrobnosti. 


Mám zájem o ISO

S radostí Vám vytvoříme projekt přímo na míru. Prosím, kontaktujte nás. Ať už máte zájem o zavádění ISO norem nebo integraci další normy do již fungujícího systému, případně školení u Vás ve firmě, nebo komplexní služby, my Vám rádi pomůžeme. Pokud se chcete nechat jen proškolit, koukněte se na termíny školení v Brně a v Praze nebo ONLINE.

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.