Vyhledávání

ŠKOLENÍ INTERNÍCH AUDITORŮ

ŠKOLENÍ INTERNÍCH AUDITORŮ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU

Dozvíte se o všech důležitých požadavcích norem ISO 9001, ISO 14001, a ISO 45001, a vysvětlíme si jak na ně nahlížet pohledem auditora. Můžeme probrat legislativu nebo zařadit praktický zácvik auditorů.

Jaké máte možnosti?

Obsah i rozsah školení je volitelný a záleží na Vás, jak si jej poskládáte. My doporučujeme školení na 2-3 dny v návaznosti na osvědčené metody, kde kombinujeme, výklad lektora, workshopy a individuální i týmovou práci. Velmi dobře vnímaný je pak i praktický zácvik...

...

Praxe pomůže účastníkům/auditorům pod vedením lektora, ověřit své znalosti v reálném procesu. Tyto zprávy z cvičných auditů pak mohou velice vhodně sloužit jako důkazy pro prokázání splnění požadavku při certifikaci nebo dozorovém auditu.

Máte zájem o nabídku?

Školení na míru má jen samé výhody! Pro konkrétní informace o školení interních auditorů nás neváhejte kontaktovat. 


VZOROVÁ OSNOVA ŠKOLENÍ

Podívejte se, z jakých okruhů témat školení interních auditorů ISO můžete vybírat.

 • INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ DLE ISO 9001 
  • ( + ISO 14001 + ISO 45001, ISO 27001 atd)
  • Řízení firmy a návaznosti
  • Společné i jednotlivé požadavky
 • DOKUMENTACE INTEGROVANĚ- POŽADAVKY
  • Řízení dokumentace – požadavky norem
  • Procesy a procesní řízení
  • Proces a jeho aspekty
 • DOKUMENTACE - prakticky
  • Politika
  • Cíle
 • NESHODY A NO
 • PERSONALISTIKA
 • REALIZACE
  • výroba a služby
  • měření, měřidla a kontrola
  • postupy
 • OSTATNÍ
 • AUDITOVÁNÍ
  • etapy auditu
  • provedení auditu
  • zpráva z auditu

Praktický příklad auditu na směrnicích klienta – Ověření procesního přístupu. Je vhodné cca 2-4 týmy po 3 lidech, ale lze samozřejmě uzpůsobit.

 • PŘÍPRAVA
  • Seznámení se směrnicí (postupem) na auditování – klienta
  • nastudování daného postupu / směrnice procesu předmětu auditu (vhodné je třeba něco jednoduššího (příjem na sklad, kontrola kvality výstupní, Nákup materiálu do výroby, atd.)
  • Nastudování výstupů z auditu předchozích
  • Připraví si dotazy a otázky
  • Check-list ověřující procesní přístup
  • Připrava Plánu auditu na daný audit
  • Konzultace s lektorem, doplnění, rozdělení rolí, atd.
  • Pro přípravu je vhodné mít k dispozici PC a internet (případně mobil)
 • AUDIT NA MÍSTĚ (provedení auditu na daném pracovišti – v procesu)
  • Představení se – definování cíle auditu
  • Kladení otázek
  • Zjišťování skutečností a hledání možností zlepšení
  • Hledání odpovědí
  • Vyzkoušení různých metod (rozhovor, pozorování, hledání důkazů – záznamů)
  • Závěr před odchodem
 • PŘÍPRAVA ZÁVĚRŮ A ZPRÁVA (PREZENTACE)
  • Může být použita zpráva z auditu – vzor formuláře klienta (pokud vyhovuje potřebám)
  • Tým sestaví závěry
  • Sepíše důkazy z auditu
  • Definuje neshody proti jasným kritériím auditu
  • Vhodně formuluje doporučení pro zlepšování
 • PREZENTACE VÝSLEDKŮ A SHRNUTÍ
  • Prezentuje své výsledky a závěry
  • Celkové shrnutí + zpětná vazba od lektora v průběhu celého průběhu auditu
 • Ochrana životního prostředí
  • Požadavky jednotlivých zákonů nejčastější chyby u firem
  • Praktická aplikace, jak na to a co auditovat v dané oblasti
  • Doplněno fotografiemi
 • CHEMICKÉ LÁTKY
 • ODPADY
 • OBALY
 • VODY
 • HAVARIE A PLÁNY
  • Jaké evidence musí společnost vést
  • Zákonná hlášení
  • Čeho si všímat na pracovištích (odpady, chemické látky, havarijní sady, ...)
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP a PO)
  • Jaké záznamy je třeba vést
  • Co a kdy je třeba kontrolovat a revidovat
  • Které dokumenty musí firma mít
  • Školení v oblasti BOZP
  • Lékařské prohlídky a jejich pravidla
  • Na co zaměřit při auditu na pracovišti
 • Požární ochrana
  • Revize a kontroly věcných prostředků požární ochrany a požárních bezpečnostních zařízení
  • Dokumentace v požární ochraně
  • Koho a kdy je třeba školit
  • Jaké záznamy musí firma mít

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.