Vyhledávání

Procesní řízení

Procesní řízení firem v praxi

Proč je procesní přístup základním principem při interních i externích firemních procesů? Jak procesy ve firmě identifikovat, popsat a řídit? Proč je lepší procesní řízení a ne funkční (organizační)?


Procesní řízení (Management procesů) je základním principem při řízení malých firem i velkých, nadnárodních společností. Pomůže Vám zmapovat všechny činnosti, které ve Vaší společnosti probíhají a zprůhlednit tak celkově její fungování napříč odděleními i hierarchií organizační struktury. Nevznikají tak uzavřená oddělení popis jejich činností, ale každý ví, jaké je jeho místo, co má dělat, jak, pro koho a proč.  Přestává hra na „vy a oni“, začíná to správné „MY“ a zlepšuje se komunikace napříč firmou.

Díky mapování a následnému řízení firmy přes procesy dochází k odhalení silných a slabých stránek i odhalení nedostatků v nastavených odpovědnostech a pravomocech jednotlivých zaměstnanců, zejména vedoucích. Procesy, které probíhají uvnitř firmy (interní procesy) i procesy s přesahem ven (externí procesy), na sebe navazují a výstupy z jednoho procesu jsou vstupem do procesů dalších –  ne jednoho, ale spíše 3-5. Jednotlivá oddělení a jimi vykonávané činnosti si tedy jsou vzájemnými „dodavateli" a „zákazníky", a tento úhel pohledu s sebou přináší mnoho nových poznatků. Na rozdíl od funkčního řízení, kde se popisuje, co se děje v jednom oddělení, je v procesním managementu více důraz na provázanost, pracovníci jsou schopni vidět, co vše kvalita jejich práce dál ovlivňuje, a dochází vyšší efektivitě.


Co je cílem?

 • Klíčové je popsat co se dělá, ale kdo to dělá, kdo za proces odpovídá, čeho má proces dosáhnout (ukazatele výkonnosti – KPI), co a odkud proces potřebuje a co a komu a jak předává. Kde jsou záznamy a jaké k tomu potřebuje dokumenty. To vše v návaznosti na informační systém a zvyklosti ve Vaší firmě.
 • Zmapování interních firemních procesů i procesů externích, jejich provázanosti, vstupů, výstupů a jasné definování odpovědností za jednotlivé oblasti,
 • Identifikace toku informací, záznamů a produktů
 • Popis současného stavu a doporučení pro zlepšení fungování firmy přes procesní přístup
 • Jasný controlling a reporting přes správně zvolené ukazatele výkonnosti

Jak dlouho to zabere?

Lze vycházet z předpokladu, že každé oddělení ve firmě má několik procesů, každý vedoucí jich vlastní asi 3 až 5. Na jeden proces, aby byl dokonale zmapován, je třeba 2 - 4 hodiny v závislosti na jeho složitosti. Věřte nám, máme to ověřené roky praxe.

Jak to probíhá?

Na základě rozhovoru s vedoucími pracovníky jednotlivých oddělení (na různých úrovních), prostudování souvisejících dokumentů a dostupných informací, dochází k identifikaci procesů a upřesnění odpovědností a pravomocí. Poradce vytváří pomyslnou červenou nit, která by měla plynule procházet skrze celou společnost. Obvykle vše kreslíme v MS VISIO, ale není to podmínkou. Postup je:

 • Analýza stávajícího stavu ve společnosti, stávající procesy a strategie
 • Identifikace procesů ve společnosti, jejich rozdělení na hlavní a podpůrné procesy
 • Určení interního nebo externího zákazníka (příjemce hodnoty, kterou proces vytváří)
 • Stanovení vlastníků procesů, tedy odpovědné osoby za výsledek a průběh procesu
 • Stanovení klíčových ukazatelů, kterými bude proces sledován a hodnocen (obrat, náklady na jednotku výroby, cena reklamací, čas od poptávky k realizaci atd.)
 • Optimalizace procesů a eliminace procesů, které nevytvářejí hodnoty
 • Popis procesů
 • Zkušební fungování nově zvoleného přístupu
 • Pravidelné ověřování funkčnosti

Jaké jsou přínosy?

 • Kontrola firmy na základě skutečných údajů a faktů
 • Odhalení silných stránek a potenciálních kritických míst při řízení společnosti
 • Odstranění slepých míst při návaznosti procesů
 • Jasné a přehledné grafické znázornění fungování společnosti
 • Procesy, činnosti a lidé jsou systémově řízeni
 • Doporučení pro zlepšování fungování firmy
 • Využití mnohaletých znalostí dynamické poradenské společnosti MBK Consulting
 • Nezávislý pohled poradce z týmu profesionálů se zkušenostmi v oboru


Mám zájem o procesní řízení

Procesy a procesní řízení je náš život. Poptejte u nás nabídku přímo na míru. Prosím, kontaktujte nás. Ať už máte zájem o školení u Vás ve firmě, nebo komplexní poradenství a pomoc s analýzou, popisem a zlepšováním procesů, my Vám rádi pomůžeme.

Procesní řízení

12600 Kč živě online
Objednat
13600 Kč Brno
Objednat
14400 Kč Praha
Objednat
16500 Kč 13500 Kč Praha
Objednat
13800 Kč 12900 Kč živě online
Objednat
15300 Kč 13600 Kč Brno
Objednat
24000 Kč 20000 Kč živě online
Objednat
24000 Kč živě online
Objednat
4900 Kč 4000 Kč Brno
Objednat
4400 Kč živě online
Objednat
5300 Kč Praha
Objednat
4600 Kč živě online
Objednat
5500 Kč 5000 Kč Praha
Objednat
5100 Kč Brno
Objednat
4400 Kč 4000 Kč živě online
Objednat
5300 Kč Praha
Objednat
4900 Kč Brno
Objednat
9800 Kč 9000 Kč živě online
Objednat
11600 Kč 10000 Kč Praha
Objednat
10800 Kč Brno
Objednat
6400 Kč živě online
Objednat
7200 Kč Praha
Objednat
6800 Kč Brno
Objednat
4700 Kč 4200 Kč živě online
Objednat
5600 Kč 5000 Kč Praha
Objednat
5300 Kč Brno
Objednat
15900 Kč 12600 Kč živě online
Objednat
15900 Kč živě online
Objednat
5300 Kč 4800 Kč Praha
Objednat
4900 Kč 4500 Kč Brno
Objednat
4400 Kč 4000 Kč živě online
Objednat
4300 Kč 4100 Kč živě online
Objednat
5200 Kč 4700 Kč Praha
Objednat
4800 Kč Brno
Objednat
1+1 10600 Kč Praha
Objednat
9800 Kč 9000 Kč Brno
Objednat
10600 Kč 9500 Kč Praha
Objednat
9800 Kč 8800 Kč živě online
Objednat
11600 Kč 10600 Kč Praha
Objednat
10800 Kč 9800 Kč Brno
Objednat
7200 Kč Praha
Objednat
1+1 6800 Kč Brno
Objednat
6300 Kč živě online
Objednat
4400 Kč 4000 Kč živě online
Objednat
4900 Kč 4500 Kč Brno
Objednat
5300 Kč Praha
Objednat
5200 Kč Brno
Objednat
4700 Kč živě online
Objednat
5600 Kč Praha
Objednat
5800 Kč 4800 Kč Brno
Objednat
5300 Kč 4400 Kč živě online
Objednat
6200 Kč Praha
Objednat
7200 Kč 6000 Kč Praha
Objednat
6300 Kč živě online
Objednat
6800 Kč Brno
Objednat
6800 Kč Praha
Objednat
6800 Kč Brno
Objednat
6300 Kč živě online
Objednat
5300 Kč 4900 Kč Praha
Objednat
4400 Kč 4000 Kč živě online
Objednat
4900 Kč Brno
Objednat
4400 Kč Brno
Objednat
5100 Kč Praha
Objednat
4800 Kč Praha
Objednat
4500 Kč 4100 Kč Brno
Objednat
4100 Kč živě online
Objednat
5100 Kč 4500 Kč Brno
Objednat
4600 Kč 4000 Kč živě online
Objednat
5100 Kč Praha
Objednat
5100 Kč Praha
Objednat
4400 Kč živě online
Objednat
4700 Kč Brno
Objednat
6900 Kč Praha
Objednat
6300 Kč živě online
Objednat
6600 Kč Brno
Objednat
4900 Kč Brno
Objednat
4600 Kč živě online
Objednat
5300 Kč 4900 Kč Praha
Objednat
4100 Kč živě online
Objednat
4800 Kč 4000 Kč Brno
Objednat
5300 Kč 4500 Kč Praha
Objednat

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.