Vyhledávání

BOZP a PO a technická správa budov

Co je kategorizace prací, registr rizik a jaká školení a OOPP dát pracovníkovi? Kdy je třeba na zařízení a vybavení kontrola a co už je revize? Kdo může manipulovat s chemickámi látkami a kdo obsluhovat stroje, zařízení a jeřáby? Jaké pravidelné nutnosti musíte dělat a jaké povinnosti BOZP a PO má každá firma? Kdy je dobré přizvat nebo prověřit fungování vašeho bezpečáka a co se v legisaltivě mění k červenci 2022.

Více detailů
 • Školení ISO Školení ISO
 • Řízení firem - procesy, projekty, rizika a krize Řízení firem - procesy, projekty, rizika a krize
 • Manažeři a vedoucí Manažeři a vedoucí

Nejbližší termíny školení

Mám zájem o školení na míru
Praha 5100 Kč + DPH 21%
Objednat
živě online 4400 Kč + DPH 21%
Objednat
Brno 4700 Kč + DPH 21%
Objednat
Praha 5100 Kč + DPH 21%
Objednat
živě online 4400 Kč + DPH 21%
Objednat
Mám zájem o školení na míru

Lektoři kurzu

 • Profilova foto
  Petra Císařová
  Provozní ředitelka

  Nemůžete říct, že něco nejde, když jen nevíte jak to udělat a ještě jste to ani nezkusili! Více než 20 let v oboru, zkušený profesionál, co rád poradí. A věřte, bude to zábava.

  Vice informací

Detaily

Pro koho je toto školení určené?

Účastnit se může každý vedoucí pracovník, ředitel či manažer, který se chce dozvědět, jaké povinnosti má každá společnost z hlediska legislativních požadavků v oblasti BOZP a PO. V průběhu školení se všichni účastníci dozvědí, co je to prevence rizik na pracovišti, jaká školení musí zaměstnavatel zajistit, kdy a jak musí proběhnout bezpečnostní prověrka, jak vytvořit a vést požadovanou dokumentaci a taktéž povinnosti v rámci technického zabezpečení a správy budov jako plány údržby a revizí, vyhrazená technická zařízení, výbava a chod skladů, stroje, přístroje atd. Vhodné je i pro začínající manažery bezpečnosti v souladu s normou ISO 45001 či facility manažery, kteří mají tuto oblast v rámci svých pracovních náplní. Přínosem bude i pro jednatele firem, kteří se chtějí dozvědět komplexní informace na toto téma.

Co mi toto školení přinese?

Základem je zjistit, které dodavatele je nutné nebo vhodné auditu podrobit, a jak si smluvně toto ošetřit a co vše je vhodné brát v úvahu (Řízení dodavatelského řetězce). Podíváme se na to, jak audit vhodně naplánovat a vyhodnotit rizika, podle jakých kritérií jej provádět, a jak zvolit správnou metodu pro hledání shody. Naučíte se na audit připravit, vytvořit si vhodný check-list, seznam otázek a prozradíme Vám i oblasti, které je dobré zkoumat podrobněji. Řekneme si, jak zjistit maximum podstatných informací za minimum času a jak a kde hledat souvislosti. Naučíte se posoudit shodu, jasně definovat neshody z auditu opřená o kritéria a také definovat doporučení pro další rozvoj Vašich dodavatelů.

Co je náplní školení?

 • komplexní seznámení s povinnostmi firem a vedoucích pracovníků v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany s důrazem na ochranu zaměstnavatele,
  • OZO v prevenci rizik,
  • analýza rizik na pracovišti,
  • kategorizace práce, školení a školicí činnost,
  • prostředky kolektivní ochrany a OOPP, pracovní úrazy,
  • pracovně lékařské služby,
  • kontrolní činnost, včetně roční prověrky BOZP (kontrola na jednotlivých pracovištích,
  • vybavenost a používání OOPP, zaskladnění ve skladech, manipulační skladovací jednotky atd.),
  • základ PO (požární připravenost - únikové cesty, hasicí technika, samostatná hasicí zařízení (SHZ),
  • elektronický protipožární systém (EPS), požární ucpávky, dveře atd.),
 • povinná dokumentace (tvorba, aktualizace a dodržování),
 • povinnosti při spolupráci a kooperacích (součinnost v oblasti BOZP při práci na pracovišti jiného zaměstnavatele, co dělat při opravách a stavebních úpravách, externích servisech, údržbě a úklidu atd.)
  • nutnost vzájemného seznámení s riziky,
  • vypracování plánu součinnosti na ochranu BOZP obou stran,
 • požadavky při nakládání s chemickými látkami,
  • evidence a bezpečnostní listy,
  • balení, značení a skladování,
  • povinnosti při manipulaci, OOPP,
  • dokumentace, povinnosti a školení,
 • technická správa budov,
  • průřez požadavky na plány údržby a revizí,
 • povinnosti při obsluze a údržbě vyhrazených technických zařízení
  • zdvihací (jeřáby, výtahy, plošiny atd.),
  • plynové (kotelny, plynové bomby),
  • topení (SAHARA) atd.),
  • elektrické (rozvody, rozvaděče, elektrocentrály atd.),
  • tlakové (kompresory, vzdušníky, tlakové nádoby atd.).

V ceně zahrnuto:

Studijní materiály, osvědčení a občerstvení včetně oběda, pokud se nejedná o školení ONLINE.

Místo konání:

Mohlo by vás také zajímat

Přečtěte si také

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Soustavné investování do BOZP a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí je velmi potřebné a pro zaměstnavatele přínos...

STRAŠÁK JMÉNEM BOZP A PO

Nečekejte, až se něco stane. Neriskujte, že se některý z Vašich zaměstnanců zraní nebo hůře. Neplaťte zbytečné peníze za...

POVINNOSTI K ZAJIŠTĚNÍ BOZP OBSAHUJE I NORMA ISO 9001

Před rokem nás oslovil klient s požadavkem na zavedení systému ISO 9001 – nic neobvyklého. Začali jsme intenzivně spolup...

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.