Vyhledávání

BCP / BCM - Business Continuity Plan / Management

Umíme Vám předat zkušenosti, a vy si tak můžete osvojit zásady řízení firmy v krizovém stavu. Umíte analyzovat rizika a hrozby? Naši zkušení odborníci poradí, jak nastavit plány pro překonání krize a návrat k normálnímu fungování. Uvidíte cyklus krize, klíčové momenty, spouštění plánů i ověření jejich funkčnosti za stavu "bezvětří".

Více detailů
 • Řízení firem - procesy, projekty, rizika a krize Řízení firem - procesy, projekty, rizika a krize
 • Automotive Automotive

Nejbližší termíny školení

Mám zájem o školení na míru
živě online 15900 Kč 12600 Kč + DPH 21%
Objednat
živě online 15900 Kč + DPH 21%
Objednat
Mám zájem o školení na míru

Detaily

Pro koho je toto školení určené?

Projektovým manažerům i manažerům kvality dle ISO 9001, majitelům i ředitelům firem, IT manažerům a pracovníkům zabývajících se procesy ve firmách. Taktéž je vhodná pro interní auditory či vrcholové manažery a vedoucí Compliance Risk Manažerům. Vhodná je i pro pracovníky EHS, BOZP či odpovědné osoby za prevenci závažných havárií.

Co mi toto školení přinese?

Naučíte se hledat a pojmenovat všechny rizika a hrozby jak vnitřní, tak externího původu, analyzovat je, hodnotit, prioritizaci a nastavit jasné plány pro reakce i pro postupný návrat k normálu až situace přejde. Osvojíte si základy a zásady řízení podniku v krizovém stavu či stavu nouze a s tím spojenou efektivní komunikaci. Vyzkoušíte si, jak udělat efektivní krizové plány a jak provádět jejich přezkoumání i hodnocení a zlepšování, a co vše je potřeba brát v úvahu pro opravdu fungující Business Continuity Planning. Zahrneme i blok zaměřující se na integraci s ostatními systémovými normami, jako ISO 9001, ISO 14001 nebo ISO 27001 a ISO 20 000 či jak správně uchopit Risk Management dle ISO 31000 a ISO 31010. Dotkneme se i normy ISO 22301:2020

Co je náplní školení?

 • Business Continuity Management System (BCMS) a návaznosti na ISO a jiné systémy,
 • Business Continuity Management Systém (BCMS),

  • co je BCMS  a proč je důležité jej mít,
   • jaká je jeho vazby s ostatními ISO normami,
   • SWOT aneb kontext organizace jinak,
    • politika, Cíle,
    • procesy a dokumentace,
    • podniková kultura,
  • vnitřní a vnější podniková rizika, okolí podniku,
   • rizika osobní, sociální a společenské (dostupnost pracovníků, kvalifikace, motivace, benefity a trendy, atraktivita),
    • rizika ekonomické (platby, splatnosti, pokuty, náklady, zisk a cash flow),
    • rizika řízení (majitelé, management, a vedení a jeho kvalita),
   • odpovědnosti, pravomoci a zdroje,
    • personální procesy,
    • finanční a personální zdroje,
    • zdroje pro zajištění kontinuity podnikání a havarijních a akutních prostředků,
  • analytická část,
   • analýza dopadů na podnik (Business Impact Analyzing),
    • krizový tým, spolupráce s odborníky,
    • havárie a katastrofy,
    • postup tvorby krizového scénáře,
    • kdy začíná v podniku krize a spouštěcí mechanismy,
    • výzva pro podniky, varovné signály, spolupráce při řešení uvnitř i mimo organizaci,
   • zahájení krizového řízení,
    • analýza a hodnocení hrozeb a rizik (Risk Assessment),
     • volba správných kritérií hodnocení,
     • syndrom pocitu falešného bezpečí,
     • syndrom vyděšení a paniky,
  • strategie BCM a návrh řešení,
   • identifikace a výběr strategie,
    • možnosti řešení krize,
    • strategie turnaround,
   • zdroje a jejich zajištění,
   • implementace vybraného řešení,
  • procesy BCM, plány a dokumenty,
   • struktura reakce – odezvy,
   • varování a komunikace,
  • plány kontinuity podnikání, krizový plán,
   • plány a organizace pro samotnou krizovou situaci,
   • změny pracovních zařazení,
   • změny míst výkonu práce, dovolené, homeofice,
   • pravomoci a odpovědnosti v době krize,
   • využívání zdrojů-dostupných v daný moment,
   • tréninkové a školící materiály,
  • obnova,
   • tvorba „pokrizových“ plánů,
   • spouštění strojů, recovery IT, obnova zdrojů,
   • postupy a procesy pro návrat do normálu,
   • dopady na lidský potenciál, komunikace a wellbeing,
  • nácvik a testování plánů,
   • plány nácviků, učení se z krizí,
   • řízený nácvik reálné situace,
   • záznamy a hodnocení efektivity nácviku,
   • zhroucení kontrolního systému,
  • udržování a aktualizace,
   • dodržování standardů a ověřování plánování změn a možností,
   • tevize a kontroly funkčnosti zařízení,
   • aktualizace dokumentů po změně či zásahu,
    • symptomy a indikátory změn,
  • hodnocení výkonnosti systému,
   • interní audity,
   • přezkoumání,
  • zlepšování.

Výkladová metoda je prokládána příklady z řešení různých situací firem ze světa a také z manažerské praxe lektora. Trénink je vysoce interaktivní a vychází z praktických potřeb účastníků, jsou používány Case Study i různé formy workshopů a praktických názorných ukázek.  Po prezentaci následuje rozbor se zpětnou vazbou od účastníků a lektora, diskuse a práce v malých skupinách.

V ceně zahrnuto:

Studijní materiály a osvědčení.

Místo konání:

Mohlo by vás také zajímat

3900 Kč živě online
Objednat
1+1 3900 Kč živě online
Obsazeno
1+1 3900 Kč živě online
Obsazeno
4900 Kč Brno
Objednat
4400 Kč živě online
Objednat
5000 Kč Praha
Objednat
4800 Kč Brno
Obsazeno
5200 Kč Praha
Obsazeno
4800 Kč Brno
Obsazeno
4900 Kč živě online
Objednat
4400 Kč živě online
Objednat
4900 Kč Brno
Objednat

Přečtěte si také

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Soustavné investování do BOZP a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí je velmi potřebné a pro zaměstnavatele přínos...

STRAŠÁK JMÉNEM BOZP A PO

Nečekejte, až se něco stane. Neriskujte, že se některý z Vašich zaměstnanců zraní nebo hůře. Neplaťte zbytečné peníze za...

POVINNOSTI K ZAJIŠTĚNÍ BOZP OBSAHUJE I NORMA ISO 9001

Před rokem nás oslovil klient s požadavkem na zavedení systému ISO 9001 – nic neobvyklého. Začali jsme intenzivně spolup...

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.