Vyhledávání

Rostislav Tesař

Rostislav Tesař

Rostislav Tesař

Lektor, poradce, auditor
Never give up and have a fun! SPecialista na KAIZEN, trenér top manažerů a odborník na stress a time management. Zvyšte s ním svou odolnost a zaměřte pozornost na strategii, motivace a kaučing.

Je specialistou na implementaci systému neustálého zlepšování KAIZEN. Přednáší a trénuje pro top management i liniové pracovníky všechny nástroje manažerské praxe, včetně discipliny „stress management a time management “ - tedy zvládání stresu i času pomocí „inženýrské psychologie“. Radí firmám, jak zvýšit svoji odolnost (resilienci) proti vlivům rychle se měnícího podnikatelského prostředí. Oblastí jeho konzultační činnosti jsou i otázky související s motivací a rozvojem pracovníků a vytvářením správné strategie firem. Při lekcích využívá interaktivní a koučovací přístup, kdy účastníci sami přicházejí na správná řešení. Jako expert JIC (Jihomoravské inovační centrum) pomáhá firmám růst a expandovat. 

Vystudoval VUT Brno, obor technologie a řízení. Má dlouholetou praxi v malých i velkých  podnicích, řídil holandskou a japonskou firmu a také projekty v Africe. Je certifikovaným trenérem managementu ( Lencashire entreprices), a certifikovaným „Produktivity specialist“ (USA). Absolvoval 3 postgraduální studia, včetně vzdělávání dospělých. Externě přednáší na brněnských VŠ manažerského zaměření a jako odborník i na mnoha symposiích.

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.