Vyhledávání

Stavební zákon dle novely účinné od 1.7.2024

Stavíte, chcete stavět, pracujete na stavebním či obecním úřadu, podnikáte v oblasti stavebnictví nebo jste realitní makléř? Potřebujete ke své práci znát požadavky stavebního zákona včetně jeho nejnovější aktualizace? Pojďte se dozvědět o územních rozhodnutích, povolení, úředních šimlech a trestním řízení.

Více detailů
 • Nová témata Nová témata
 • Právo, zákony a legislativa Právo, zákony a legislativa
 • Kurzy s termíny v akci Kurzy s termíny v akci

Nejbližší termíny školení

Mám zájem o školení na míru
Praha 5100 Kč + DPH 21%
Obsazeno
živě online 4100 Kč + DPH 21%
Objednat
Brno 4600 Kč 4100 Kč + DPH 21%
Objednat
Praha 5100 Kč 4500 Kč + DPH 21%
Objednat
živě online 4100 Kč + DPH 21%
Objednat
Brno 4600 Kč + DPH 21%
Objednat
Praha 5100 Kč + DPH 21%
Objednat
živě online 4100 Kč + DPH 21%
Objednat
Brno 4600 Kč + DPH 21%
Objednat
Mám zájem o školení na míru

Lektoři kurzu

 • Profilova foto
  Tomáš Fabík
  Právník, lektor, poradce

  Právník, kterého budete na školení doslova hltat. Je nabitý informacemi a požadavky zákonů, které sype z rukávu a podává je zábavně. Jeho historky, zkušenosti z praxe a právní příklady jsou tak inspirující a po...

  Vice informací
 • Profilova foto
  Kamila Winklerová
  Lektor, právník, poradce

  "Když chcete něčeho dosáhnout, jděte si za tím, pokud to nejde, makejte víc." To je životní krédo advokátky a naší nové lektorky Kamily. Její více než desetiletá praxe vás přesvědčí o jejích schopnostech.

  Vice informací

Detaily

Poslechněte si!

Podcast co se na tomto kurzu dozvíte? To vám řekne přímo lektor Mgr. Tomáš Fabík - advokát.

Pro koho je toto školení určené? 

Pro stavební firmy, stavitele, podnikatele v oblasti stavebnictví, investory, jednatele společností, manažery, úředníky, vedoucí pracovníky, vedení obcí a krajů, firemní právníky a širokou veřejnost. Toto téma je také velmi přínosné pro realitní společnosti a makléře.

Co mi toto školení přinese? 

Absolvujete podrobný výklad stavebního zákona s vazbou na související předpisy se zaměřením na problémy, které přináší aplikační praxe. Zjistíte, co je nové pojetí společného řízení, jak se mění kolaudace staveb, i změny provedené v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon EIA). Dozvíte se, co je rekodifikace, opravné prostředky a jak se bránit nesprávným či svévolným rozhodnutím stavebních úřadů, případně jejich nečinnosti. Přínosem bude znalost správného uzavření smlouvy ve stavebnictví a jak si za pomoci práva zajistit závazky ve stavebnictví, zejména ručením, zástavou nebo smluvní pokutou.  Součástí školení jsou praktické příklady ze života, aktuální soudní judikatura (tj. rozhodnutí vyšších soudů, která zaplňují mezery v zákoně).

Realitní makléři se při své každodenní činnosti s touto problematikou prakticky stále setkávají a je pro ně toto školení velmi přínosné a žádané.

Co je náplní školení?

 • majetkoprávní doklady pro umístění a povolení stavebního záměru
 • druhy územních rozhodnutí, územní řízení, územní souhlas
 • společné povolení
 • povolování provedení staveb (ohlášení, stavební povolení, stavební řízení, změna stavby před dokončením)
 • užívání staveb (kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí, změna v účelu užívání stavby)
 • závazná stanoviska dotčených orgánů
 • odstraňování staveb
 • správní orgány
 • příslušnost a její změny
 • úřední osoby a posuzování podjatosti
 • doručování písemností, včetně datových schránek
 • správní řízení (podklady rozhodnutí, dokazování, přerušení, zastavení)
 • správní trestání
 • zkrácené postupy pořizování aktualizací zásad územního rozvoje, změn územních plánů a regulačních plánů
 • účastníci řízení
 • odvolací řízení (náležitosti odvolání, účinky odvolání, lhůty)
 • přezkumné řízení
 • obnova řízení (podmínky obnovy řízení)
 • ochrana proti nečinnosti
 • jiné úkony správních orgánů (vyjádření, osvědčení, sdělení)
 • veřejnoprávní smlouvy
 • opatření obecné povahy
 • závazné stanovisko orgánu územního plánování a jeho uplatnění
 • náležitosti stanovisek k opatřením obecné povahy a závazných stanovisek uplatňovaných ve správním řízení podle novelizovaného § 149 správního řádu
 • územní plán s prvky regulačního plánu
 • účinnost aktualizace nebo změny územně plánovací dokumentace
 • územní studie a územně analytické podklady
 • lhůty pro podání návrhu na přezkum nebo zrušení opatření obecné povahy
 • náklady na změny a aktualizace územně plánovací dokumentace a další body novely SZ
 • zákon schválený v roce 2021 a navazující novelizace 

V ceně zahrnuto:

Studijní materiály, osvědčení a občerstvení včetně oběda, pokud se nejedná o školení ONLINE.

Místo konání:

Mohlo by vás také zajímat

4200 Kč Brno
Objednat
4600 Kč Praha
Objednat
1+1 3700 Kč živě online
Obsazeno
4500 Kč Praha
Objednat
4100 Kč Brno
Objednat
4800 Kč Praha
Objednat
4400 Kč 3300 Kč živě online
Obsazeno
3400 Kč živě online
Objednat
3900 Kč unknown
Objednat
3900 Kč živě online
Objednat
1+1 3900 Kč živě online
Obsazeno
1+1 3900 Kč živě online
Obsazeno
4500 Kč Praha
Objednat
4100 Kč Brno
Objednat
3600 Kč 3200 Kč živě online
Obsazeno

Přečtěte si také

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Soustavné investování do BOZP a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí je velmi potřebné a pro zaměstnavatele přínos...

STRAŠÁK JMÉNEM BOZP A PO

Nečekejte, až se něco stane. Neriskujte, že se některý z Vašich zaměstnanců zraní nebo hůře. Neplaťte zbytečné peníze za...

POVINNOSTI K ZAJIŠTĚNÍ BOZP OBSAHUJE I NORMA ISO 9001

Před rokem nás oslovil klient s požadavkem na zavedení systému ISO 9001 – nic neobvyklého. Začali jsme intenzivně spolup...

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.