Vyhledávání

BEZPEČNOST NENÍ NÁHODA | mbk.cz

Petra
led 30, 2019

Je to zákon, je to požadavek, a týká se zdraví lidí. A i přesto někteří zaměstnavatelé hazardují se životem svých zaměstnanců i dodavatelů. Dnes a denně se setkáváme ve firmách se situací, kdy není zajištěno BOZP a PO, a pracovníci netuší, jak moc může být ohrožen jejich život. Tato problematika má mnoho požadavků, a my se jimi postupně budeme zabývat v našich článcích.

Oblast BOZP a PO je řízena mnoha právními předpisy, ale ty základní povinnosti můžeme najít především v Zákoně č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, a to konkrétně v paragrafech 101-108. Za zdůraznění stojí např. § 106 – Práva a povinnosti zaměstnance, kde jsou uvedeny práva zaměstnance. Ten může dokonce odmítnout práci, pokud je ohrožen jeho život.

První požadavek, který se Vás může týkat, je zajistit si odborně způsobilou osobu v oblasti BOZP a PO (tzv. OZO). Ta by Vám měla poradit a pomoci se všemi dalšími oblastmi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Není to však povinnost pro každého. Je to rozděleno dle počtu zaměstnanců následovně:

  • u společností do 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik zaměstnavatel sám, má-li k tomu potřebné znalosti
  • u společností 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik zaměstnavatel sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou či více odborně způsobilými osobami
  • u společností s více než 500 zaměstnanci zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jedna nebo více odborně způsobilých osob I tam, kde je zaměstnanců méně než 25 a zaměstnavatel má možnost si zajistit BOZP a PO sám, však musí prokázat znalosti legislativy a požadavků v oblasti BOZP a PO, což je někdy složitější, než si najmou OZO externě.

Pokud jste OSVČ, tak se Vás požadavky týkají taktéž. Požadavky jsou prakticky stejné jako pro právnické osoby. Při každodenní praxi se setkáváme se situacemi, kdy je zajištěn OZO externě, na základě smlouvy by měl plnit povinnosti jako pravidelné návštěvy, aktualizace dokumentů či prevence rizik, jenže….OZO přijde jednou za rok, udělá formální Roční prověrku BOZP a PO, a tím to končí. Ano, on je odpovědný, on je odborník, ale opravdu chcete jako zaměstnavatel hazardovat s životy svých pracovníků? Kdo bude ten, kdo sdělí rodině, co se stalo a proč? A to nehovořím o finančních ztrátách při odškodněních.

Kdo je OZO a jakou by měl mít odbornou způsobilost a co by měl správně ve firmě dělat, a jak ověřit, že pracuje kvalitně, Vám povíme zase příště.

Služby OZO zajišťujeme i my, a věřte, že za dlouhá léta praxe, děláme vše proto, abychom se vyvarovali chyb, které u konkurence v oblasti BOZP a PO vidíme. Zdraví a život zaměstnanců je na prvním místě, a to je přesně v duchu našeho motta: „Příprava a prevence místo náprav a bolesti.“

Pokud se potřebujete dozvědět víc a prodisktuovat téma s lektorem, MBK Consulting vám nabízí nové školení BOZP a PO a správa budov.

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.