Vyhledávání

Manažerské dovednosti

Hana
srp 07, 2023

"Kurz mě skvěle provedl klíčovými aspekty normy ČSN EN ISO 9001 a pomohl mi pochopit naše silné a slabé stránky v zavedeném systému. Nyní máme jasný návod, jaké kroky v organizaci podniknout, abychom udrželi certifikaci a využili systém k neustálému zlepšování procesů."

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.