Vyhledávání

Stavební zákon od roku 2024 - opravdu přichází revoluce ve stavebním řízení? | mbk.cz

Hana
dub 16, 2024

Nový stavební zákon + novela 2024 a další změny probíhající ještě před nabytím její účinnosti.

Aktuálně enormně propírané téma pro všechny podnikatele, stavební společnosti, developerské firmy, realitní kanceláře, vedení obcí a krajů i stavební úřady a všechny úředníky a zaměstnance v administrativě, kterých se postupy spojené s touto legislativou týkají.

Jaké změny pocítíme od 1.7.2024? Opravdu přichází revoluce ve stavebním řízení?

To nám v dnešním článku poví ta nejpovolanější - lektorka MBK Consulting JUDr. Kamila Winklerová, advokát.

S prvním návrhem nového stavebního zákona se předpokládala revoluce ve stavebním řízení. Původní přijaté znění z. č. 283/2021 Sb., slibovalo stavebníkům mnohé, zejména podstatné zkrácení délky řízení a omezení svévole tzv. úředního šimla.

Jak to tak bývá, záměr byl čistý, ale realizace začala značně pokulhávat, a to ještě nový stavební zákon ani nenabyl účinnosti. Kvůli podstatným změnám byla ještě před účinností přijata tzv. odkládací novela a také tzv. věcná novela. Nový stavební zákon jsme nemohli ani začít aplikovat a už se nám měnil. Odkládací novela měla cíl stanovený jasný, a to odložit účinnost zákona o rok později, aby se stavebníci a zejména úředníci mohli připravit. Za to věcná novela měla za cíl ušetřit co nejvíce peněz ze státního rozpočtu, řečeno s nadsázkou.

Koná se tedy revoluce, či nekoná? mezerník v textu_web články.png

stavebnipravo lektorka_web_v textu.png

Původní snahy o zavedení jednotné soustavy, speciálních stavebních úřadů, oddělených personálně i formálně od obcí, vzaly zasvé a tento stěžejní přínos nového stavebního zákona byl z politických a ekonomických důvodů odmítnut. Hodnocení regulace dopadů tzv. věcné novely zní jasně: “Navrhované řešení dosahuje nejnižší efektivity výkonu stavební agendy, nižší transparentnosti použití finančních prostředků státní správy, nižší přehlednost procesu, nejmenší eliminace počtu podkladových aktů.”

Nicméně, co pro nás tedy nový stavební zákon ve znění obou novel znamená a co dobrého nám přináší?

  1. Podle názoru odborníků pro přináší jednotné řízení pro stavby, kdy pro některé typy staveb dochází ke zjednodušení řízení, ale hlavně dochází k zpřehlednění řízení. V novém stavebním zákoně ve znění novel tedy nenajdeme x možností řízení, tzv. řízení šité na míru, nemusíme tedy kalkulovat, který typ řízení by byl pro klienta nejjednodušší.

  2. Další pozitivum, s nímž nemusí všichni z široké veřejnosti souhlasit, je povinnost kolaudačního řízení u rodinných domů. Pro výstavbu i pro demolici zákon stanoví podmínky kvalifikace osoby, která danou činnost provádí. Kýžené zrychlení bude záviset také na tom, zda nezůstanou bezzubá ustanovení týkající se komunikace stavebního úřadu skrze Portál stavebníka.

  3. Portál stavebníka je nový informační systém, prostřednictvím něhož by měla probíhat veškerá komunikace mezi stavebníkem, projektantem, stavebním úřadem a dotčenými orgány. Také by měly být vytvořeny evidence, mimo jiné evidence projektových dokumentací, kde by se v elektronické podobě dokumentace založila. Odbyla by povinnost mít několik desek s dokumentací pro každý dotčený orgán. V současné době tento informační systém neexistuje, ale Ministerstvo pro místní rozvoj se tváří, že vše k 1.7.2024 spustí. Buďme tedy optimisté, věřme v zázraky a v sílu týmu vývojářů, kteří se tímto zabývají.

Od 1.7.2024 se budou nově zahájená řízení řídit novým stavebním zákonem ve znění novel, ale nečekejte zrychlení procesu hned. Díky věcné novele mají úřady na rozhodnutí 30 dnů, dotčené orgány mají 30 dnů, a všechny tyto subjekty si lhůtu mohou i prodloužit. Navíc, je-li řízení zahájeno do konce roku 2024, veškeré lhůty se pak prodlužují na dvojnásobek.

Na školení Stavební zákon dle novely účinné od 1.7.2024 Vám naše lektorka představí zásadní instituty nového stavebního zákona a podíváte se na konkrétní příklady z praxe, přičemž se zaměříte na to, jak by byla situace řešena za účinnosti nového stavebního zákona, samozřejmě ve znění novel.

Těšíme se na všechny zúčastněné a věříme, že tento kurz pro vás bude nejen přínosem, ale že získané vědomosti budete moci ihned aplikovat v praxi a rychleji se v konkrétních případech zorientujete.

Tým MBK Consulting s.r.o.

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.