Vyhledávání

CO JE TO METROLOGIE? | mbk.cz

Lama
říj 09, 2017

Metrologie se dá označit jako nauka o měření. Zabývá se mírami, které určují velikosti různých fyzikálních a technických veličin, a jejich měřením.

Metrologie se uplatňuje v podstatě ve všech odvětvích výroby, vědy, zdravotnictví či hospodářství. Přesné měření je podmínkou pro kvalitu výroby všeho druhu, v obchodě je nezbytné při směně zboží. V mnoha oborech má rozhodující vliv na lidský život (např. při výrobě léčiv).

V České republice je v oboru metrologie institucí na nejvyšší pozici Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jemu podléhají další organizace: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Český metrologický institut a Český institut pro akreditaci. Dále Autorizovaná metrologická střediska a Střediska kalibrační služby. Nadnárodní organizací je pak Mezinárodní úřad pro míry a váhy.

Základní předpisy vycházejí ze zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii.

Co je to kalibrace?

S metrologií úzce souvisí i pojem kalibrace. Zjednodušeně řečeno – kalibrace znamená stanovení vztahu mezi hodnotami veličin a skutečně naměřenými hodnotami, a nastavení různých měřidel tak, aby hodnoty měření odpovídaly oficiálním standardům (etalonům). Kalibrací se ověřuje přesnost měřidel.

Metrolog se pak zabývá například právě kalibrací a údržbou přístrojů a dohlíží na dodržování standardů kvality.

Metrologie Praha, Brno

Kurzy Metrologie I. i Metrologie II. je možné absolvovat v Brně i Praze. Školení je vhodné pro metrology různých firem, a to jak pro začátečníky, tak pro zkušené pracovníky, protože i oni potřebují přísun informací o novinkách v oboru a v legislativě.

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.