Vyhledávání

Nová norma ISO/IEC 27001:2022 byla zveřejněna 25. října 2022, jaké jsou změny? | mbk.cz

Lama
čvn 07, 2023

Představujeme novou ISO 27001:2022

Protože svět čelí novým bezpečnostním výzvám, byla aktualizována mezinárodně uznávaná norma ISO/IEC 27001, jejímž cílem je chránit důvěrnost, dostupnost a integritu informačních aktiv organizací z různých oborů od služeb, přes nemocnice, banky, IT firmy až po průmyslové výrobní firmy. Nová norma ISO/IEC 27001:2022 byla zveřejněna 25. října 2022, a letos již některé certifikační orgány certifikují i provádí dozorové audity podle této nové verze. Hlavní novinkou je velká změna přílohy A, a také změna názvu: • ISO/IEC 27001:2022 Information Security, Cybersecurity and Privacy Protection • ISO/IEC 27001:2022 Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí. Další změny se týkají článků 4 až 10, zejména v článcích 4.2, 6.2, 6.3 a 8.1 byl přidán další nový obsah. Nesmíme opomenout ani drobné změny v terminologii a restrukturalizaci vět a souvětí. Název a pořadí však zůstávají stejné:

WEB_článek_ISO 27001_2022_kapitoly.jpg

Jaké jsou hlavní změny kontroly v příloze A?

Příloha A normy ISO/IEC 27001:2022 obsahuje změny jak v počtu ovládacích prvků, tak v jejich zařazení do skupin. Název této přílohy se také změnil z Referenční kontrolní cíle a kontroly na Referenční kontroly bezpečnosti informací. Proto byly referenční cíle každé kontrolní skupiny, které byly přítomny v předchozí verzi standardu, nyní odstraněny.

Počet kontrol přílohy A se snížil ze 114 na 93. Snížení počtu kontrol bylo většinou způsobeno sloučením mnoha z nich. 35 kontrol zůstalo stejných, 23 kontrol bylo přejmenováno, 57 kontrol bylo sloučeno do 24 kontrol a jedna kontrola byla rozdělena na dvě. 93 ovládacích prvků bylo restrukturalizováno do čtyř kontrolních skupin nebo sekcí.

Nové skupiny kontrol ISO/IEC 27001:2022 jsou:

 1. A.5 Organizační kontroly - obsahuje 37 kontrol
 2. A.6 Ovládací prvky Lidé – obsahuje 8 ovládacích prvků
 3. A.7 Fyzické ovládací prvky – obsahuje 14 ovládacích prvků
 4. A.8 Technologické kontroly - obsahuje 34 kontrol

WEB_článek_ISO 27001_2022.jpg

ISO/IEC 27001:2022 také přidala níže uvedených 11 nových ovládacích prvků do své přílohy A:

 1. Inteligence hrozeb
 2. Informační bezpečnost pro využívání cloudových služeb
 3. ICT připravenost pro kontinuitu podnikání
 4. Monitorování fyzické bezpečnosti
 5. Správa konfigurace
 6. Smazání informací
 7. Maskování dat
 8. Prevence úniku dat
 9. Monitorovací aktivity
 10. Filtrování webu
 11. Bezpečné kódování popisující změny ISO/IEC 27001 v roce 2022

ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002

ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002 souvisejí se systémy řízení bezpečnosti IT a bezpečnosti informací, a proto se zdají být dost podobné. Nejsou však stejné.

• ISO/IEC 27001 je norma systému řízení bezpečnosti informací, která poskytuje seznam požadavků na shodu, podle kterých mohou být organizace a odborníci certifikováni. Pomáhá organizacím zavést, implementovat, udržovat a zlepšovat systém řízení informační bezpečnosti (ISMS).

• ISO 27002 je další normou, která s normou ISO/IEC 27001 souvisí. Tato norma se používá k přizpůsobení systémů řízení bezpečnosti informací konkrétnímu kontextu organizací tím, že poskytuje pokyny pro výběr a implementace správných kontrol bezpečnosti informací uvedených v příloze A normy ISO/IEC 27001. Kromě toho norma ISO/IEC 27002 nabízí mnohem podrobnější a důkladnější informace týkající se těchto kontrol.

Vzhledem k tomu, že ISO/IEC 27002 je podpůrná norma obsahující pokyny a nikoli požadavky, organizace podle ní nemohou být certifikovány, mohou ji certifikovat pouze profesionálové.

PROŠKOLTE SE VČAS

Budete určitě potřebovat obnovit certifikát ze školení a při auditech prokázat, že jste získali informace o novinkách a změnách v nové normě ISO 27001:2022. Nepromarněte šanci proškolit se u nás a nebo vás můžeme proškolit u Vás ve firmě, v termínu který si sami vyberete.

Naše školení jsou již připravena dle nových požadavků obou norem a ukazují možnosti implementace prakticky, bez zbytečných papírů a s množstvím workshopů, kde si vše vyzkoušíte.

ŠKOLENÍ: ISO 27001:2022 - ÚVOD DO ISMS (BEZPEČNOST INFORMACÍ - NEŽ ZAČNETE)

ŠKOLENÍ ISO 27001:2022 INTERNÍ AUDITOR

ŠKOLENÍ ISO 27001:2022 A ISO 27001:2022 – POŽADAVKY A IMPLEMENTACE V PRAXI

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.