Vyhledávání

ISO 50001 - EnMS - HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI | mbk.cz

Petra
lis 08, 2021

NÁZEV NORMY

ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií (EnMS).

CHARAKTERISTIKA NORMY

ISO 50001 - EnMS - Systém managementu hospodaření s energiemi je nikdy nekončící proces zlepšování zaměřný na snižování spotřeby jakéhokoliv druhu energie. Principy normy začíná analýzou, pokarčuje identifikací ukazatelů energetické náročnosti, jejich monitoring a řízení - s cílem odhalit odchylky ve spotřebě od plánu a pružně na ně reagovat. To vše díky leadershipi, podpory vedení a napříč všemi odděleními a procesy. Normu ISO 50001 je možné zavést a certifikovat samostatně, ale protože je v souladu jak s ISO 9001 tak s ISO 14001 a dalšími systémovými normami, je zajištěna vysoká kompatibilita a může tak dojít k efektivnímu integrovanému systému řízení.

KOMU JE NORMA ISO 50001 URČENA

Bez ohledu na velikost firmy či druh podnikání, každá firma může systém managementu hospodaření s energií (EnMS) dle ISO 50001 zavést a certifikovat . Pomůže všude tam, kde je třeba se zaměřit na snižování spotřeby energie a je vhodným rozřířením k ISO 14001, kde jeden z aspektů je právě spotřeba. Výhodou je zavedený EnMS dle ISO 50001 i v případě potřeby souladu s požadavky legislativy - zákona o hospodaření s energiemi a namísto pravidelného provádění energetických auditů každé 4 roky, aktivně přistoupiz k řízení spotřeb energií.

PŘÍNOSY ZAVEDENÉHO SYSTÉMU

Uděláte si pořídek v zařízeních, měřičích, evidencích a naučíte se hledat potenciály snižování spotřeb energií. Ohalíte místa, kde dochází k neefektivnímu využívání energií od plynu, přes elektřinu až po jiná média, a zaměříte se na odstranění plýtvání spotřeby zdrojů. Dalšími přínosy jsou:

  • Systematický a unifikovaný přístup řízení energií v celé společnosti přes nastavené procesy
  • Nalezení potenciálu úspor a optimalizace spotřeby energií (elektřiny, plynu, včetně např. PHM.)
  • Zvyšování energetické účinnosti
  • Projekty a řízené změny s prokazatelným snížením výdajů a jasnou návratností investic
  • Procesní KPI (EnPI) a měřitelnost, evidenci a analýza spotřeb energie.
  • Plnění závazků mateřkých společností a legislativy
  • image odpovědné společnosti vůži životnímu prostředí a klimatu

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.