Vyhledávání

REALIZACE PROJEKTU LEAN FOR HEALTHCARE | mbk.cz

Tereza
úno 12, 2015

Realizace projektu Lean for Healthcare (Štíhlé zdravotnictví aneb jak zlepšit administrativní a klinickou péči o pacienty)

Základní informace o projektu: Nositel projektu: MBK Consulting, s.r.o.
Název projektu: Lean for Healthcare (Štíhlé zdravotnictví aneb jak zlepšit administrativní a klinickou péči o pacienty)
Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.04/05.0041
Zdroj financování: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Poskytovatel dotace: Jihomoravský kraj
Forma financování: veřejná podpora de minimis, 100% financování
Období realizace: od 01/09/2013 do 31/03/2015

Charakteristika projektu:
Jde o vytvoření vzdělávacího programu, složeného z několika samostatných modulů, v rámci kterého budou představeny základní principy štíhlosti (z angl. orig. Lean) a v jednotlivých krocích nastíněny konkrétní možnosti jejich reálného uplatnění v oblasti zdravotnictví, a to bez ohledu na to, zda jde pouze o zabezpečení administrativních činností nebo zda se jedná o prostředí klinické (ambulantní, lůžkové) praxe v přímém kontaktu s pacienty vyžadujícími krátkodobou nebo dlouhodobější zdravotnickou péči.

Hlavní cíle projektu:
Cílem projektu je rozšířit a podpořit, dle analýzy zjištěnou nedostatečnou, nabídku vzdělávání v oblasti Lean managementu ve zdravotnictví čili představit komplexně jednotlivé nástroje filozofie Lean managementu a umožnit jejich implementaci přímo do praxe v rámci jednotlivých zapojených zdravotnických zařízeních.V těsné spolupráci se spolupracujícími organizacemi projektu- vybranými zdravotnickými zařízeními Jihomoravského kraje- bude připraven metodický základ, který bude otestován A) v rámci komplexního vzdělávacího programu, v rozsahu 6 vzdělávacích modulů, určených pro zástupce cílové skupiny z řad vedení a správy zdrav. zařízení, z administrativního, zdravotnického a pomocného personálu, který bude mít podobu prezenčního vzdělávání s doplněním v podobě online studijní podpory, kterou bude zabezpečovat nově vytvořený moodle systém; B) v rámci praktické implementace nástrojů Lean managementu, která se bude realizovat přímo na daných zdravotnických zařízeních spolupracujících organizací.

Očekávané přínosy projektu:

 • lepší zdravotnické služby a doba odezvy pro pacienty a poskytovatele,
 • snížení chyb v administrativních činnostech,
 • vyšší bezpečnost pacientů před selháním zdravotnického personálu,
 • zvýšení produktivity zdravotnických a pomocných administrativních úkonů,
 • nižší náklady na provoz zdravotnických zařízení a personál atd.

Profil absolventa:

 • získá základní vědomosti a rozhled v oblasti nástrojů a metod zeštíhlování pro oblast zdravotnictví,
 • bude informován o procesech zlepšování zdravotní péče,
 • bude schopen rozklíčovat zdroje plýtvání ve zdravotnictví,
 • bude schopen zanalyzovat současný stav, nastavit plánování, stanovit si měřitelné cíle a plány, stanovit si ukazatele a provést vyhodnocení,
 • bude schopen sestavit si spolehlivý Lean tým a nastavit kvalitní týmovou spolupráci,
 • bude schopen řešit problémy,
 • bude umět řídit proces,
 • bude informovat o možnostech ergonomie a ergonomického prac. prostředí,
 • získá informace o jednotlivých metodách lean managementu a jejich aplikace do své praxe,
 • bude schopen získané teoretické poznatky převést do praxe a úspěšně aplikovat na své prac.prostředí,
 • dovede si nastavit interní systém zdokonalování ve všech procesech.

Realizátor MBK Consulting: MBK Consulting, s.r.o. je za svých více než dvacet let fungování v oblastech vzdělávání, poradenství, konzultační a inspekční činnosti zkušeným partnerem se stabilní koncepcí rozvoje a disponuje personálním, materiálním i finančním zázemím, které poskytuje garanci úspěchu realizace projektu. V portfoliu nabízených produktů organizace jsou trvale nabízeny kurzy zaměřené na projektový management s důrazem na pomoc při získání financí z prostředků Evropské unie, především v neinvestičních projektech spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu. Při výuce a lektorování je preferován individuální přístup včetně optimalizace projektů při zavádění projektového řízení do organizace; rovněž dlouhodobě spolupracuje jako dodavatel vzdělávacích služeb v různých oblastech u příjemců projektů spolufinancovaných z prostředků EU.

V případě Vašeho zájmu či doplňujících dotazů nás neváhejte kontaktovat:

Miroslav Kobza
jednatel, ředitel společnosti

Kancelář realizačního týmu:
Veveří 102
616 00 Brno

Telefon + e-mail:
divizeskoleni@mbk.cz
+420 533 338 333
+420 731 506 519

https://www.mbk.cz/skoleni-a-kurzy/vzdelavaci-program-lean-for-healthcare

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.