Vyhledávání

3 tipy, jak být lepším leaderem | mbk.cz

Tereza
led 10, 2023

Jak byste popsali silného leadera? Někdo by odpověděl, že to je člověk, který disponuje vůdčími vlastnostmi jako je asertivita, inteligence a zdravé sebevědomí. Jiný by mohl říci, že to je osoba, která umí naslouchat, zajímá se o chod firmy a má alespoň základní přehled o svých podřízených. Definic je spoustu, nicméně leader by měl být pozitivní, inspirující a motivující. Pro to, abyste se stali lepším leaderem, zvažte některé z následujících tipů a zhodnoťte do jaké míry (jestli vůbec) tyto body splňujete.

1. Mějte pozitivní přístup. Leadeři jsou pozitivní a inspirující osobnosti. To je důvod proč ne každý může být leaderem. Jsou to osoby, které lidé vnímají jako nadšené, vášnivé a energické. Dodávají pocit, že nic není nemožné a motivují vás svým přístupem. Správný leader se nezajímá jen o to, aby pomohl dosáhnout skupině jejich cílů, stará se také o to, aby každý člen týmu naplnil svůj potenciál.

Pokud budete vypadat sklíčeně a budete apatičtí, negativně naladění, pravděpodobně přenesete tuto energii na celý tým. Být optimistický neznamená dívat se na věci skrz růžové brýle, znamená to zachovat si optimistický přístup i v těch horších časech.

2. Podporujte kreativitu. Svůj tým/podřízené/následovníky je třeba povzbudit, aby projevili svoji kreativitu a ukázali, co v nich doopravdy je. Jak podpořit kreativitu členů týmu? Jedním způsobem může být vytváření výzev s motivující odměnou.

Příklad: Zadejte skupině úkol, výzvu, aby rozšiřovali své limity a nenechali se odradit překážkami. Vymyslete odměnu pro toho, který výzvu splní první/nejlépe/nejkreativněji. Zkrátka a dobře, motivujte svůj tým k lepším výsledkům a kreativnímu přístupu. Pozor! Ujistěte se však, že zadáváte výzvu, která je v dosahu schopností členů týmu. Nemůžete zadat personalistce úkol typu „vytvořte nový web“.

3. Zkoušejte stále nové věci. Při práci nezapomínejte také na svůj rozvoj, ne jen Vašeho týmu. Správný leader se neustále vzdělává, rozvíjí své znalosti a zkouší nové činnosti. Postavte se novým výzvám čelem, uvidíte, že tím, že se budete rozvíjet, zároveň budete inspirovat i svůj tým.

TIP pro Vás: v rámci sebevzdělávání a osobního i pracovního rozvoje se přihlaste na kurz Praktický leadership, kde zjistíte, jak si vybudovat důvěru svých podřízených, získat přirozený respekt a motivovat k lepším výsledkům. Připomeneme si nejčastější chyby leadera několik tipů, jak jednat s lidmi.

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.