Vyhledávání

STAVEBNÍ ZÁKON Č. 183/2006 SB. | mbk.cz

Lama
kvě 28, 2018

Pohybujete se v oblasti stavebnictví nebo plánujete nějakou stavbu postavit? Jaké jsou podmínky pro výstavbu, kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost a jakou roli hraje veřejná správa? Nejen tyto informace se dozvíte na našem školení.

A jako ochutnávku vám vysvětlíme pár základních termínů:

Stavba - rozumí se veškera stavební díla nebo její část, která vznikají stavební nebo montažní technologii, bez zřetele na jejich stavebně technické provedeni, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využiti a dobu trvaní.

Stavební dozor - je odborný dozor nad prováděním stavby svépomoci. Může být vykonávány osobou, která má vysokoškolské vzdělaní stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzděláni stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při prováděni.

Stavební podnikatel - je osoba (právnická nebo fyzická) oprávněna k prováděni stavebních nebo montážních práci jako předmětu své činnosti podle živnostenského zákona.

A co dále se na školení dozvíte? Provedeme vás nejdůležitějšími úkony ve stavebních a souvisejících řízeních, budete seznámeni se všemi opravnými prostředky a způsoby, naučíme Vás, jak správně uzavřít ve stavebnictví smlouvy.

Při školení budete provedeni celým procesem uzavírání smluv, všemi fázemi od vytvoření návrhu, přes jeho přijetí až po různé druhy ukončení smlouvy nebo odstoupení od ní.

Neváhejte nás navštívit a naučit se stavební řád používat v praxi!

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.