Vyhledávání

ČSN EN 9120 Požadavky pro distributory | mbk.cz

Petra
lis 01, 2021

NÁZEV NORMY

 • AS 9120B - Systémy managementu kvality- Požadavky pro distributory v letectví, kosmonautice a obraně
 • AS 9100D -Požadavky na systém kvality pro organizace v letectví, kosmonautice a obranném průmyslu
 • AS 9101F - Systém řízení kvality – Požadavky na audit v letectví, kosmonautice a obranném průmyslu

CHARAKTERISTIKA NORMY

Norma AS 9120/ AS 9100 byla vyvinuta pro poskytovatele leteckých seznamů nebo průchozí distributory, kteří dále prodávají, distribuují a skladují letadla a letecké komponenty. Uplatnění procesního přístupu je základní nutností u všech organizací, které chtějí mít systém zaveden a následně certifikován. Mezi základní požadavky AS 9120 patří i neustálé zlepšování a spokojenost zákazníka. Pomůže organizaci identifikovat a uspořádat všechny činnosti v organizaci, stanovit jasné pravomoci a odpovědnosti za řízení těchto činností a přispívá k celkovému zprůhlednění fungování organizace. Systém řízení kvality je základem pro budování ostatních systémů řízení a je vhodné začít právě s ním. Certifikát AS 9120 prokazuje vašim partnerům v leteckém průmyslu, že rozumíte normě, že splňujete požadavky a že se zavazujete k bezpečnosti letadel. Zdůrazňuje bezpečnsoti produktu, prevenci před napodobeninami, management konfigurací a řízení rizik v dodavatelském řetězci. Neopomíjí ani povědomí o závažnosti (FOD).

KOMU JE NORMA ISO 912O URČENA

Systém managementu dle požadavků normy AS 9120/ AS 9100 je určen všem typům organizací jakéhokoliv velikosti či zaměření. Vzhledem ke skutečnosti, že je založena na požadavcích normy ISO 9001 je jejím doplněním, je v souladu se strukturou Annex SL. Rozdíl je v přístupu pro výrobce a distributory. Odlišné jsou rovněž požadavky na auditory AS 9101. Norma AS 9120/ AS 9100 je dostatečně přizpůsobena k aplikaci ve všech sférách podnikání z pohledu návrhu a vývoje a výroby, řízení dodavatelů a distributorů dílů v letectví, kosmonautice a obraně, kooperacím či montáže. Může se jednat kromě vývoje a výroby o dodavatelské služby distribuční, skladovací, obchodní, servisní, povrchové úpravy, testování, zkoušení, atd. Systém managementu kvality je velmi vhodným nástrojem pro všechny organizace, které chtějí zlepšit fungování procesů, zprůhlednit činnosti a nastavit jasná pravidla.

PŘÍNOSY ZAVEDENÉHO SYSTÉMU

 • Mimořádné detailní postupy s ohledem na odhalení místa problémů nebo vzniku neshody
 • Celkové posílení stávajícího systému managementu organizace.
 • Zvýšení konkurenceschopnosti a hodnoty organizace.
 • Plnění požadavků zákazníků a orgánů státní správy a zvyšování jejich spokojenosti.
 • Zlepšení image organizace a lepší úspěšnost ve výběrových řízeních.
 • Zvýšení exportních možností.
 • Efektivnější alokace zdrojů.
 • Podstatné snížení reklamací a nákladů plynoucích ze zjištěných neshod.
 • Zvýšená ochrana dat a informací.
 • Dokonalý přehled a kontrola všech zásob ve skladu i mimo něj.
 • Lepší interní komunikace a zvýšení spokojenosti zaměstnanců.

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.