Vyhledávání

DESATERO GDPR | mbk.cz

Lama
čvn 27, 2018

O GDPR bylo zvláště v posledních měsících hodně napsáno a bylo často předmětem nejrůznějších diskuzí. Alespoň nějakým způsobem se dotklo snad každé firmy či podnikatele. Celé nařízení a jeho požadavky jsou poměrně rozsáhlé, ale pár základních pravidel by měl dodržovat každý, kdo zpracovává osobní data či s nimi přijde do kontatku. Která to jsou a na co si dávat pozor?

  1. Pokud pracujete s osobními daty, předcházejte jejich úniku, ztrátě či zneužití.
  2. Nikdy si nepište na snadno dostupná místa hesla potřebná pro přístup do počítače či k dalším úložištím, která obsahují osobní data.
  3. Všechna data uložená na externích nosičích zašifrujte.
  4. Vynášení citlivých osobních dat mimo firmu je tabu.
  5. Chraňte všechna zařízení( počítač, telefon...), na kterých máte uložená citlivá osobní data proti krádeži a zneužití.
  6. Uzamykejte počítač, než se od něho vzdálíte.
  7. Dostatečně zabezpečte proti zneužití tištěné materiály obsahující citlivá osobní data.
  8. Nerozesílejte e-maily obsahující citlivé osobní údaje nepovolaným osobám, ale pouze tomu, komu jsou určeny.
  9. Data zákazníků neschraňujte déle, než je bezpodmínečně nutné pro spolupráci.
  10. Osobní data klientů či zaměstnanců nikdy nesdělujte, pokud to není bezpodmínečně nutné.

Na školení GDPR se můžete přihlásit ZDE.

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.