Vyhledávání

DOTACE NA FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY | mbk.cz

Tereza
čvn 21, 2017

Zaměření dotace Program podporuje instalaci fotovoltaických systémů a instalaci fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku. Žádat o dotaci mohou malé, střední i velké podniky.

Na co lze poskytnout dotaci

  • dlouhodobý hmotný majetek
  • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
  • externě nakupované služby projektantů při tvorbě dokumentace (DPS - Dokumentace pro provedení stavby, RDS - Realizační dokumentace stavby podklad pro provedení (realizaci) stavby upravena pro dodavatele stavby, dle jeho řešení, technologie a zpracování, SKP nebo DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby)

Výše dotace

Výše dotace je pro malé podniky 80 % z celkového rozpočtu projektu, pro střední podniky je 70 % z celkového rozpočtu projektu a pro velké podniky je 60 % z celkového rozpočtu projektu.

Kdo může žádat o dotaci

Žádat mohou podnikatelské subjekty, tedy malé, střední podniky a velké podniky s minimálně dvouletou historií. Místo realizace projektu musí být mimo hl. město Prahu.

Podporovány nebudou komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně a restaurace. Není podporována instalace fotovoltaických systémů na bytových a rodinných domech a veřejných budovách.

Termíny

Příjem žádostí o dotaci aktuálně probíhá, ukončení je naplánováno na polovinu října 2017, nicméně v případě velkého zájmu může být tento program ukončen dříve.

Pro více informací nám zavolejte na číslo 739 079 000 nebo nám napište na e-mail info@mbk.cz

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.