Vyhledávání

DOTAČNÍ PROGRAMY PRO DRUHOU POLOVINU ROKU | mbk.cz

Tereza
čvc 10, 2017
ÚSPORY ENERGIE - energeticky efektivní budovy

Na co můžete získat dotaci?Na výstavbu nových energeticky efektivních budov a na nástavby a přístavby s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám.
Míra financování:pro malé podniky 80 %, pro střední podniky 70 % a pro velké podniky 60 % z maximálních fixních nákladů na metr čtvereční.
Kdy se bude žádat o financování: příjem žádostí aktuálně probíhá od 17. 7. 2017 do 17. 11. 2017.

INOVACE

Na co můžete získat dotaci? Na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (stroje a zařízení, hardware a sítě, software, práva k užívání duševního vlastnictví, certifikace produktů) a na stavby, projektová dokumentace.
Míra financování: pro malé podniky 45 % z celkového rozpočtu projektu, pro střední podniky 35 % z celkového rozpočtu projektu a pro velké podniky 25 % z celkového rozpočtu projektu
Kdy se bude žádat o financování: od 12.7.2017 do 12.11.2017

POTENCIÁL

Na co můžete získat dotaci? Na nákup pozemků a budov, stavební práce, na nákup strojů a zařízení (musí sloužit pouze pro výzkum a vývoj), na nákup patentů, nepatentovaných know-how, software, na mzdové náklady – jen pro malé a střední podniky a pouze pro absolventy technických a přírodovědných oborů provádějících výzkum a vývoj, na služby poradců – jen pro malé a střední podniky.
Míra financování: 50 % z celkového rozpočtu projektu.
Kdy se bude žádat o financování: 8/2017.

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - tvorba nových ICT řešení

Na co můžete získat dotaci? Na mzdové náklady pracovního týmu, na služby poradců a expertů, na nájem prostorů, na pořízení hardware a sítí, software, licencí a know-how (v tzv. režimu de-minimis)
Míra financování: pro malé podniky 45 % z celkového rozpočtu projektu, pro střední podniky je 35 % z celkového rozpočtu projektu a pro velké podniky je 25 % z celkového rozpočtu projektu
Kdy se bude žádat o financování: 9/2017.

NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE - elektromobilita

Na co můžete získat dotaci? Na pořízení elektromobilů, podporované kategorie silničních vozidel: L6e a L7e (čtyřkolky), M1 (osobní), M2 a M3 do 7,5t (minibus), N1 nákladní do 3,5t (nákladní), na pořízení (rychlo)dobíjecích (neveřejných) stanic (pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřeb, na stavby, inženýrské sítě, inženýrská činnost, projektová dokumentace.
Míra financování: pro malé podniky max. 75 % z celkového rozpočtu projektu, pro střední podniky max. 65 % z celkového rozpočtu projektu a pro velké podniky max. 55 % z celkového rozpočtu projektu
Kdy se bude žádat o financování: od 17. 7. 2017 do 17. 9. 2017.

NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE - akumulace energie

Na co můžete získat dotaci? Na nákup strojů a zařízení, inženýrských sítí a staveb, na podnikatelský záměr (max. výše dotace 30 tis. Kč) a projektová dokumentace.
Míra financování: pro malé podniky max. 80 % z celkového rozpočtu projektu, pro střední podniky max. 70 % z celkového rozpočtu projektu a pro velké podniky max. 60 % z celkového rozpočtu projektu,
Kdy se bude žádat o financování: od 17. 7. 2017 do 17. 10. 2017.

NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE - úprava bioplynu na biometan

Na co můžete získat dotaci? Na nákup technologií na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě, na technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho plnění v rámci místní infrastruktury (například plnění lahví, CNG vozidel apod.), na podnikatelský záměr (max. výše dotace 30 tis. Kč) a na projektové dokumentace.
Míra financování: výše podpory bude odpovídat rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice. Od způsobilých nákladů se odečte provozní zisk, a to způsobem ex ante.

Kdy se bude žádat o financování: od 17. 7. 2017 do 17. 11. 2017.

NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE - druhotné suroviny

Na co můžete získat dotaci? Na nákup strojů a zařízení, inženýrských sítí a staveb potřebných pro zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin pro další využití nebo pro výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, na podnikatelský záměr (max. výše dotace 50 tis. Kč) a projektová dokumentace.
Míra financování: pro malé podniky max. 45 % z celkového rozpočtu projektu, pro střední podniky max. 35 % z celkového rozpočtu projektu a pro velké podniky max. 25 % z celkového rozpočtu projektu.

Kdy se bude žádat o financování: od 17. 7. 2017 do 17. 11. 2017.

Pro více informací nám zavolejte na číslo 739 079 000 nebo nám napište na e-mail info@mbk.cz

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.