Vyhledávání

IATF 16949 Automobilový průmysl | mbk.cz

Petra
říj 03, 2021

NÁZEV NORMY

IATF 16949 – Systém managementu jakosti v automobilobém průmyslu je aktualizována roku 2016, aby byla plně v soualdu s ISO 9001: 2015 (ČSN EN ISO 9001 : 2016) a zcela respektuje jak strukturu tak i požadavky. Tato specifická norma by měla být chápána jako dodatek k QMS dle ISO 9001.

CHARAKTERISTIKA NORMY

Norma ISATF 16949 je zaměřená na vývoj systému managementu kvality, který zajišťuje neustálé zlepšování, klade důraz na prevenci defektů a snižování odchylek a plýtvání v dodavatelském řetězci a montážním procesu automobilového průmyslu. Řeší i SW, mechatronické systémy a bezpečnost produktu.

KOMU JE NORMA IATF 16949 URČENA

Systém managementu jakosti v automobilovém průmyslu dle IATF 16949 je určen organizacím, které se chtějí stát, případně jsou dodavatelem v automobilovém průmyslu. Přibližně 30 procent z více než 100 existujících výrobců automobilů dodržuje požadavky normy, ale zejména velcí asijští výrobci se diferencovali a mají své vlastní požadavky na systémy managementu kvality svých dodavatelů.

PŘÍNOSY ZAVEDENÉHO SYSTÉMU

Tato norma klade důraz na procesní přístup, rozvoj systému a jeho neustálé zlepšování. Mezi klíčvé oblasti patří:

  • Celkové posílení stávajícího systému managementu organizace.
  • Proaktivní řízení rizik a řízení změn
  • Zvýšení konkurenceschopnosti.
  • Zabezpečení plnění požadavků zákazníka.
  • Preventivními kroky dosažení minimalizace zmetkovitosti a ztrát.
  • Snižování odchylek a plýtvání
  • Zajištění shodné sériově výroby.
  • Jasné definování všech procesů v organizaci
  • Aplikace procesní přístup a principu neustálého zlepšování v celé organizaci.
  • Neustálé zlepšování

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.