Vyhledávání

ISO 22000 QMS a bezpečnost potravin | mbk.cz

Petra
lis 08, 2021

NÁZEV NORMY

ISO 22000 „SYSTÉMY MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI POTRAVIN – POŽADAVKY NA ORGANIZACI V POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI

CHARAKTERISTIKA NORMY

Tato mezinárodní norma ISO 22000 specifikuje požadavky na organizace v potravinovém řetězci, které musí být naplněny, aby byla zajištěna bezpečnost potravin. Důraz je kladen především na systémovou stránku, na principy HACCP a na podpůrná bezpečnostní opatření, jako je správná provozní praxe (GMP), správná zemědělská praxe (GAP), správná veterinární praxe (GVP), správná hygienická praxe (GHP), správná distribuční praxe (GDP), správná sanitační praxe (GSP) atd.

Jedná se o první potravinářský standard, který:

 • je mezinárodně schválený, uznávaný a akceptovaný
 • zahrnuje celkový systém managementu bezpečnosti potravin - překračuje požadavky HACCP
 • je aplikovatelný na všechny organizace, které jakýmkoliv způsobem dodávají do potravinářského řetězce
 • zahrnuje a podporuje principy HACCP, formulované Codexem Alimentarius.

KOMU JE NORMA ISO 22000 URČENA

Mezinárodní norma je přizpůsobena organizacím v potravinářském řetězci, které chtějí garantovat svým zákazníkům, že jejich produkty jsou vyrobeny s nadstandardními požadavky na bezpečnost potravin. Za potravinový řetězec jsou považovány veškeré činnosti od zemědělské prvovýroby přes zpracovatelský průmysl, distribuci až konečný prodej potravin či pokrmů. Zahrnuje rovněž organizace se souvisejícími službami tj. výrobce příslušných zařízení, obalů, čistících látek, poskytovatelů služeb apod.

PŘÍNOSY ZAVEDENÉHO SYSTÉMU

Přínosy certifikace systému managementu bezpečnosti potravin:

 • plnění požadavků nejnáročnějších zákazníků (obchodních řetězců a nadnárodních společností).
 • prokázání plnění požadavků nad rámec minimálních požadavků daných národní legislativou.
 • garance stálosti výrobního procesu a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných služeb a produktů zákazníkům.
 • prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému třetí nezávislou stranou.
 • zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace.
 • zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci.
 • optimalizace nákladů - redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspory surovin, energie a dalších zdrojů.
 • snížení ekonomických ztrát ve vztahu k označování, přesnosti plnění, vážení atd.
 • zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů.
 • snadnější získání státních zakázek.

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.