Vyhledávání

JAK BÝT ASERTIVNÍ | mbk.cz

Lama
zář 13, 2017

Asertivní komunikace není vždy jednoduchá, ale na druhou stranu to není nic, co by se nedalo natrénovat. Někdo má k asertivnímu chování talent větší, někdo menší, nicméně vědomé procvičování těchto komunikačních dovedností může přinést ovoce každému. A o to by v interakci s ostatními lidmi mělo jít.

Asertivita neznamená vyhrát za každou cenu, všechny převálcovat, prosadit svůj názor na úkor druhých. Asertivní jednání je takové, že svůj postoj prosadíme, ale zároveň se snažíme (umíme) podívat na řešenou situaci pohledem druhé strany a snažíme se respektovat i její názory a potřeby. Potom je šance, že se dokážeme domluvit i k oboustranné spokojenosti.

Asertivita tedy znamená zdravé sebeprosazování.

V mezilidských vztazích mohou nastat dva extrémy: Někdo své názory a myšlenky prosazuje za každou cenu, neurvale a bez ohledu na druhé, používá k tomu agresivní metody a je zvyklý si vše „vydupat“, a to někdy doslova. Naopak pasivní osoby jsou zvyklé druhým neustále ustupovat, svoje potřeby zasouvat do pozadí a plnit pouze přání ostatních lidí. Nic z toho není správně. První situace vede k nepřátelské atmosféře a druhá zase k nespokojenosti a deprivaci.

Asertivita v podstatě znamená zvolit zlatou střední cestu mezi těmito dvěma extrémy. Nebýt agresivní, ale ani pasivní, a tím dosáhnout svých cílů.

Asertivita v práci

Nejen v rodině a mezi přáteli je důležité budování příjemných podmínek k životu, ale zásady asertivity je třeba uplatňovat i v pracovním kolektivu. Ať nadřízený nebo zaměstnanec – každý má práva i povinnosti vůči ostatním a každý má právo být respektován. I vztah mezi vedoucím a podřízeným musí být vyvážený, také zaměstnavatel musí brát ohledy na svoje zaměstnance, ne jen tvrdě plnit cíle bez ohledu na jejich potřeby. Pokud toto nastane, má i podřízený právo se ozvat a sdělit vedoucímu, co mu při práci nevyhovuje.

Zaměstnanec tedy zásady asertivního chování využije k tomu, aby nebyl utlačován, aby na něj nebyly kladeny nepřiměřené požadavky a aby si dokázal vyjednat vhodné pracovní podmínky ve vztahu k vedoucímu i k ostatním kolegům. Zaměstnavatel zase díky asertivitě může pro svoje zaměstnance vytvořit příjemné, férové a čitelné pracovní prostředí a budovat si u nich autoritu. Pouze spokojený zaměstnanec pomáhá firmě prosperovat.

Pravidla asertivního chování
  • Uvažovat o situaci i z pohledu druhých
  • Umět se rozhodnout sám za sebe a být za své rozhodnutí zodpovědný
  • Umět naslouchat druhým
  • Dokázat říci jasně svůj názor, vyslovit svoje potřeby
  • Vyhnout se manipulativnímu chování
  • Mít právo změnit názor
  • Mít právo říci „ne“ nebo „nevím“
  • Umět požádat o laskavost
  • Schopnost nabídnout a přijmout kompromis
  • Vypustit ze slovníku vulgarismy, slovní napadání, projevy agresivity
Kurz asertivity Praha, Brno

Pro ty, kdo chtějí získat praktické dovednosti v oblasti asertivity, kdo se chtějí o tématu dozvědět více a naučit se asertivní chování uplatňovat mezi přáteli i v zaměstnání, se nabízí kurzy asertivity. Zapracujte na svém osobnostním rozvoji a směřujte k plné spokojenosti v profesním i soukromém životě.

Jako doplněk ke kurzu asertivního chování se pak hodí některé školení z oblasti komunikačních dovedností.

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.