Vyhledávání

NORMA ISO 9001: PROČ MÍT CERTIFIKÁT? | mbk.cz

Lama
lis 21, 2017

Nastavte si ve firmě správně procesy, delegujte odpovědnosti a pravomoci, a určete plány a cíle, ke kterým chcete směřovat. Tak by se dal zjednodušeně definovat postup vedoucí k zavedení požadavků normy ISO 9001:2015 do praxe. Norma se zabývá systémem managementu kvality společnosti, ale vhodnější je označení kvalita řízení společnosti, tedy úroveň a sofistikovanost, s jakou je firma řízena.

A získání certifikátu ISO 9001? To je už jen pomyslná třešnička na dortu. O normě koluje hodně mýtů, a my bychom je rádi uvedli na pravou míru.

Mýtus: Norma ISO 9001 se hodí pouze pro velké společnosti.

 • Není tomu tak. Hodí se pro všechny druhy organizací bez ohledu na jejich velikost. Dá se uplatnit ve firmách zabývajících se vývojem, výrobou či distribucí výrobků i nabízejících servis či služby. Hmatatelný přínos bude mít ve společnostech od cca 15 pracovníků.

Mýtus: Bez tohoto certifikátu nemá firma šanci získat veřejnou zakázku.

 • Veřejnou zakázku může za určitých podmínek získat i bez něj, její šance jsou ale značně sníženy. Norma zvyšuje důvěryhodnost společnosti, tudíž mnozí zadavatelé upřednostňují firmy s certifikátem, který je zárukou kvality. Výrazně se tak zvyšují šance uspět v konkurenci ostatních soupeřů na trhu.

Mýtus: Norma je pouze byrokratickou zátěží.

 • Je pravda, že získávání a udržení certifikátu s sebou nese jisté nároky, nikdy by to však nemělo vést ke komplikované a složité administrativě. Správně procesně řízená firma odhalí „zbytečné papírování“ velice jednoduše a může jej odbourat. V rámci implementace či analýzy plnění požadavků ISO 9001 Vám můžeme s odbouráním neefektivních činností pomoci.
Proč ISO 9001

Zejména s rozšířením sériové výroby ve 20. letech minulého století cítily firmy potřebu mít pod kontrolou své procesy a vyráběnou kvalitu. Norma ISO 9001 se tak hojně rozšířila do různých oborů a průmyslových odvětví spolu s moderními nástroji na zlepšování kvality. Dnes je základním požadavkem normy procesní přístup, který je jedinečným nástrojem pro zmapování firmy, toků informací, materiálů i odhalení plýtvání, duplicit a nejasností. Pokračovat v úsporách a zlepšování pak můžete systémem štíhlá výroba (lean production), analýzou ergonomie pracoviště, optimalizace procesů, zavedením statistické regulace procesů, řízením rizik metodou FMEA, HACCP, a podobně.

Praktické přínosy pro vlastníky certifikátu ISO 9001
 • Efektivní řízení společnosti
 • Jasné nastavení procesů a jejich vazeb
 • Rozdělení činností, delegování odpovědnosti a pravomocí
 • Objevení slabých stránek a plýtvání
 • Stabilní kvalita produktů
 • Snížení nákladů na výrobu a nekvalitu
 • Spokojenost zákazníků a znalost jejich potřeb
 • Větší zapojení jednotlivých zaměstnanců
 • Zvýšení důvěryhodnosti pro obchodní partnery, veřejnost i státní orgány
 • Pružná reakce na změny trhu, technologií a legislativních požadavků
 • Jasně definovaný kontrolní systém

Naučíme Vás vnímat svou firmu přes procesy a efektivně ji řídit, a taktéž Vám pomůžeme na cestě k získání certifikátu ISO 9001.

Získáním certifikátu však naše spolupráce skončit nemusí. Postaráme se o Vás i v následujících letech, ať už proškolením interních auditorů, nebo Vám můžeme zajistit provádění auditů našimi vyškolenými kvalifikovanými pracovníky.

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.