Vyhledávání

NOVÉ DOTAČNÍ VÝZVY 2017 | mbk.cz

Tereza
čvn 09, 2017
ÚSPORY ENERGIE - výměna technologií

Na co můžete získat dotaci? Na výměnu starých technologií za nové při zachování stávající výrobní kapacity.
Míra financování: 50 % pro malé firmy, pro střední podniky 40 % a pro velké podniky 30 % z celkového rozpočtu projektu.
Kdy se bude žádat o financování: příjem žádostí aktuálně probíhá a potrvá do března 2018.

ÚSPORY ENERGIE - zateplení

Na co můžete získat dotaci? Na zateplení obvodového pláště, výměna oken, modernizace rozvodů elektřiny, plynu a tepla, soustav osvětlení budov a průmyslových areálů.
Míra financování: 50 % pro malé podniky, 40 % pro střední podniky, 30 % pro velké podniky.
Kdy se bude žádat o financování: příjem žádostí aktuálně probíhá do března 2018.

INOVACE - dotace na nákup technologií pro výrobu vlastních inovací

Na co můžete získat dotaci? Na nákup nových strojů a zařízení, software, certifikace produktů.
Míra financování: 45 % pro malé společnosti, 35 % pro střední společnosti a 25 % pro velké společnosti.
Kdy se bude žádat o financování: 7/2017.

POTENCIÁL - rozšiřte své výzkumné a vývojové kapacity

Na co můžete získat dotaci? Na nákup pozemků a budov, nákup strojů a zařízení sloužící pro vývoj, nákup patentů, nepatentovaných know-how, software.
Míra financování: 50 % z celkového rozpočtu projektu.
Kdy se bude žádat o financování: 8/2017.

APLIKACE - podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje

Na co můžete získat dotaci? Na mzdové náklady pracovního týmu, náklady na nástroje a materiál, smluvní výzkum a další režijní a ostatní provozní náklady výzkumu a vývoje.
Míra financování: max 70 % z celkového rozpočtu projektu.
Kdy se bude žádat o financování: 7/2017.

Daňová podpora výzkumu a vývoje

Na jaké výdaje lze uplatnit odpočet VaV? Na osobní a provozní náklady projektu VaV, odpisy hmotného a nehmotného majetku, úplata za finanční leasing, cestování úhrady. Na jaké projekty lze uplatnit daňový odpočet na výzkum a vývoj? Na systematické a výzkumné a vývojové projekty, které splňují přítomnost ocenitelného prvku novosti a vyjasnění výzkumné či technické nejistoty. Lze uplatnit při podávání daňového přiznání.

Pro více informací nám zavolejte na číslo 739 079 000 nebo nám napište na e-mail info@mbk.cz

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.