Vyhledávání

POVINNOST ENERGETICKÉHO AUDITU | mbk.cz

Lama
led 04, 2016

5. prosince 2015 uplynula lhůta pro získání zprávy z energetického auditu pro velké firmy. "Aktuálně má energetický audit (resp. certifikaci podle ISO 50001) ukončeno méně než 25 % velkých firem", odhaduje generální ředitel BUREAU VERITAS pan Jakub Kejval.

Protože byl termín nezvládnutelný, Státní energetická inspekce (SEI) k vymáhání této povinnosti přistoupila velmi rozumně: „Pokud bychom obdrželi podnět ke kontrole, který musí být ze zákona prověřen, budeme vyžadovat předložení energetického auditu, popř. certifikátu. Pokud subjekt nepředloží energetický audit nebo certifikát odpovídající zákonu, budeme požadovat alespoň doložení započetí prací na tomto auditu nebo certifikaci. Tyto doklady pak budou posuzovány individuálně, důležité je, aby byl jasně patrný záměr splnit zákonné požadavky.“

Prakticky to tedy znamenalo se rozhodnout, kterou ze třech možných variant zvolit:

1. Energetický audit a opakovat jej každé 4 roky,

2. Certifikace podle ISO 50001 (zde není nutné zpracovat energetický audit),

3. Certifikace podle ISO 14001 (zde je nutné zpracovat energetický audit, ale již není nutné opakovat energetický audit každé čtyři roky).

Často firmy k energetickým auditům přistupují jen jako k další legislativní povinnosti. Přitom novela zákona o hospodaření energií ukládá podnikatelům povinnost šetřit peníze, snižovat náklady a zvyšovat tak svou konkurenceschopnost. Zanedbatelný není ani moment společenské odpovědnosti vůči životnímu prostředí díky snížení spotřeby energií.

Novela zákona o hospodaření energií účinná od 1. července 2015 přinesla mnoho nejasností. Firmy stále nemají jistotu, zda se na ně vztahuje nová povinnost energetických auditů. Často řeší, zda musí mít energetický audit i na pronajaté prostory atd. „Na to vše odpoví až připravovaná novela vyhlášky 480/2012 Sb. o energetickém auditu, která by měla vyjít začátkem roku 2016“, uvádí pan Jakub Kejval.

Zdroj: http://www.bureauveritas.cz/home/news/latest-news/den-d-energetickych-auditu

Informace o školení na objednávku naleznete ZDE.

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.