Vyhledávání

ŘÍDÍTE? ŘIĎTE LÉPE ! | mbk.cz

Lama
úno 13, 2015

Při slovech „ŘÍDÍTE? ŘIĎTE LÉPE" se Vám asi jako první vybaví automobil, avšak v dnešní době se snažíme řídit skoro vše v našich životech. Rodinu, finance, volný čas....a v neposlední řadě bychom měli svou schopnost řídit uplatňovat i ve firmách.

Každý manažer řídí, ať už se jedná o lidi nebo porady, ale především by měl umět řídit procesy. Co je vlastně proces? Suchá a nudná definice zní: systém činností, který využívá zdroje pro přeměnu vstupů na výstupy. Co to však znamená lidskou řečí?

Každý z nás, tedy i každá firma, vnímá procesy trochu jinak. Znát je však musíme, protože bez nich není možné přistupovat k vedení firmy systematicky. Důležité je si uvědomit, jak jdou činnosti v procesu za sebou, jak se procesy vzájemně ovlivňují, jaké jsou vstupy a výstupy. Mnoho firem si ani neuvědomuje, kde jejich proces začíná, tedy co je oním pomyslným tlačítkem, kterým je proces „spuštěn". Pokud řekneme, že proces v naší domácnosti je Pečení, a předchází mu proces Nákupu, pak tyto činnosti představují přípravu vstupů, bez kterých nebudu schopna nic udělat. Spouštěčem mé první činnosti bude plán výroby, což může v domácí hantýrce znamenat povzdechnutí mého manžela: „Dal bych si nějakou buchtu." Jako první budu potřebovat recept, abych věděla, kolik a jaké suroviny si připravit. Pak samozřejmě dané suroviny a ještě také tzv. zdroje, jako zařízení (miska, plech, robot, člověk, trouba, energie, atd.) Výstupem pak bude voňavý upečený perník (možná i s citrónovou polevou). Pokud budeme chtít proces Pečení řídit, pak bychom si měli uvědomit nejen posloupnost jednotlivých činností, ale také spotřebované zdroje, čas, a zařízení, které k pečení potřebuji a jasně vše popsat, aby se všichni zúčastnění v procesu vyznali. Nebudeme Vám tu sáhodlouze popisovat, co a jak, ale ukážeme Vám, jak by vypadal proces popsaný ve spolupráci s námi. Než kliknete na to nejzajímavější, prosím, vezměte v potaz následující pravidla:

  • Obrázky procesu Pečení a Nákup jsou hypertextové odkazy, můžete se tedy pomocí nich přesouvat z procesu do procesu.
  • Šedivě vybarvené obrazce jsou taktéž hypertextové odkazy, směřující do vzorů Formulářů.
  • Celý proces je smyšlený a pouze na ukázku. Prosím, nepokoušejte se jej zavádět ve svých domácnostech.
  • Teď již nic nebrání, abyste se podívali na zmapovaný proces Pečení.

A pokud máte zájem se naučit mapovat procesy obdobným způsobem a řídit správně své procesy a společnosti, přijďte na naše školení: Procesní řízení aneb když levá ruka neví, co dělá pravá, nebo nás kontaktujte na info@mbk.cz.

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.