Vyhledávání

8D REPORT | mbk.cz

Lama
lis 20, 2017

Global 8D report - 8 Discipline Report je metoda standardizovaného a komplexního řešení problému. Je to účinný a efektivní nástroj pro zvyšování jakosti výroby. Metoda se používá až po vzniku problému, není to tedy metoda preventivní. Metoda je výstupem 8D procesu, který je součástí integrovaného systému řízení kvality v průmyslových podnicích. Efektivní metodou je díky tomu, že zahrnuje všechny aspekty řízení problému, a to definici problému, jeho kořenovou analýzu, definování teoretických nápravných opatření, identifikaci klíčového opatření, zavedení a sledování jeho účinnosti, až po závěrečná ustanovení. 8D report je metodou, která je často využívána jako efektivní nástroj pro komunikaci se zákazníkem zejména při řešení reklamací. Uplatnění má ve všech průmyslových odvětvích. Byl zaveden tzv. Velkou trojkou - třemi největšími výrobci automobilů v USA: Ford, GM a Chrysler.

A v jakých situacích je metoda nejvhodnější? Když problém je nutné vyřešit co nejrychleji, nejúčinněji a přitom ochránit zákazníka od nežádoucích důsledků. Jde prakticky o jednoduchý formulář, který se skládá z osmi části:

  • 0D – příprava (diagram průběhu, Paynterův diagram, Paretův diagram),
  • 1D – týmový přístup – sestav pracovní tým (úlohy týmu),
  • 2D – popis problému (formulace problému - co je na čem špatně, opakované proč, popis problému rozvedením jeho formulace, vývojový diagram procesu),
  • 3D – izolace problému od zákazníka – vypracuj a zaveď opatření k zamezení škod (PDCA cyklus),
  • 4D – kořenová příčina – definuj a ověř základní příčinu (nalezení pravé kořenové příčiny problému, Ishikawa diagram, 5 x PROČ),
  • 5D – zvolená trvalá nápravná opatření – stanov a ověř trvalé nápravné opatření,
  • 6D – zavedení trvalého nápravného opatření eliminujícího problém – zaveď a ověř účinnost,
  • 7D – preventivní opatření – stanov preventivní opatření zamezující opakování problému i podobných nebo souvisejících,
  • 8D – komunikace, sdílení výsledků práce týmu, poděkování týmu.

Vyplnění 8D report formuláře nesmí být formální náležitostí, často k němu nestačí ani jeden člověk, ale musí být vyplněn spoluprací týmu odborníků.

Chcete tuto metodu při své práci začít aktivně, nebo jí již používáte, ale stále vám nějaký krok dělá potíže? Vyberte si jeden termín, přijďte za námi, a naučte se s námi efektivně řešit problémy díky 8D reportu!

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.