Vyhledávání

ISO 45001 - BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI | mbk.cz

Lama
úno 25, 2018

V normě ČSN ISO 45001 jsou specifikovány požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky. Doplňuje standardy ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2005, aby bylo možno vytvořit integrovaný systém managementu. Standard ISO 45001 se od struktury norem pro řízení kvality a ochrany životního prostředí odlišuje svým zaměřením na BOZP a PO a usiluje o systémový přístup omezování rizik týkajících se pracovníků, apeluje taktéž na zlepšování pracovních podmínek.

A co se dozvíte na našem školení? Na školení s vámi probereme základní pojmy, zásady a definice z ISO 45001, dále přístupy k managementu bezpečnosti, provedeme vás směrnicemi pro auditování systému managementu jakosti a systémem environmentálního managementu a metodikou auditování.

A jak vypadá správné ŘÍZENÍ RIZIKA? Podívejte se na naši ochutnávku:

ohsddas.png

Chcete o ISO 45001 vědět více? Vyberte si jeden z našich termínů!

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.