Vyhledávání

Trvalá udržitelnost (ESG) - ukazatel veřejného míně... | mbk.cz

Hana
říj 10, 2023

Fenomén současnosti, a to nejen v oblasti životního prostředí, komplexního fungování firem, ale i investování. Lidé se čím dál více zajímají o téma udržitelnosti, o to, jak firmy přistupují ke svému vlivu na okolí, ke komunitám, jak se starají o své zaměstnance a přispívají k obecnému blahu společnosti. Řada firem pochopila naléhavost tématu a dobrovolně začala měnit své fungování. Pojďte i vy!

ESG je metoda, díky níž firmy formulují své udržitelné obchodní strategie a efektivně naplňují stanovené cíle.

  1. Životní prostředí (environmental) Dopady, které má společnost na životní prostředí. Zahrnuje například otázky spojené s emisemi CO2, správou odpadů, vodními zdroji, zachováním biologické rozmanitosti a udržitelnosti zdrojů.

  2. Sociální aspekty (social) Jak společnosti zacházejí se svými zaměstnanci, dodavateli, zákazníky a komunitami, ve kterých působí. To zahrnuje i otázky týkající se pracovních podmínek a smluv, ochrany zákazníků a obecně sociální odpovědnosti společnosti.

  3. Správní aspekty (governance) Týká se interních systémů a postupů společnosti, včetně její správní struktury, daňových praktik, transparentnosti a kvality managementu.

navrh-bez-nazvu-22.png

ESG “skóre” vypovídá o vlivu firmy na životní prostředí a společnost a způsobu jejího vedení, na jejichž základě lze číslem vyjádřit „udržitelnost“ či „odpovědnost“ firmy. Pro vypočítání hodnoty ESG slouží:

  • směrnice pro nefinanční deportování "CRSD" (Corporate Sustainability Reporting Directive)

Postupy a kritéria pro komplexní pohled na udržitelnost firem, nastavené vnitřní procesy, prostor pro inovace nebo způsoby optimalizace a rozvoje. Na trhu práce to pak umožňuje větší transparentnost a srovnatelnost, zvýšení renomé společnosti nebo i snadnější přístup ke kapitálu. Investoři mohou upřednostňovat společnosti, které dobře hospodaří, aktivně se zapojují a minimalizují negativní dopady, jsou tak lépe připraveni čelit budoucím výzvám a nabídnout dlouhodobý výnos.

  • posouzení dodržování Nařízení EU o Taxonomii udržitelných aktivit platné od ledna 2022

Legislativní ukotvení v nařízení o usnadnění udržitelných investic. To obsahuje principy a cíle pro klasifikaci udržitelných hospodářských (ekonomických) aktivit.

navrh-bez-nazvu-23.png

Vysoká hodnota ESG ukazatele je důležitým kritériem nejen pro investory, ale i pro samotné firmy ve zdravém konkurenčním prostředí, potencionální velké zákazníky, při zadávání veřejných zakázek nebo výběrových řízení nebo při vyjednávání s dodavateli o podmínkách obchodu.

Zajímá Vás jaký má trvalá udržitelnost hlubší smysl a jak dosáhnout udržitelného rozvoje? Víte, jaké požadavky klade Nařízení EU o Taxonomii udržitelných aktivit platné od ledna 2022? Ukažte konkurenci vaši zaujatost a jedinečnost.

Vzdělávací platforma MBK Consulting má výhodu například v nabídce bezkonkurenčního školení na toto téma. Přihlaste sebe i své kolegy, manažery nebo majitele vaší firmy. Společně se zamyslíme, jak zvýšit vaši atraktivitu, vytvořit lepší firemní kulturu a pozitivní obraz v očích veřejnosti. Naučíte se implementovat základní požadavky trvalé udržitelnosti do vašeho zavedeného systému managementu. Získáte také přehled právních aspektů a návod, jak implementovat Sociální udržitelnost v rámci Systému řízení kvality dle ISO 9001 nebo IATF 16949 či jiné systémové normy. Efektivně, účelově a prakticky, jen u MBK Consulting s.r.o.

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.