Vyhledávání

VYHRÁLI JSME VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO OHK JIHLAVA! | mbk.cz

Lama
led 12, 2018

S potěšením Vám oznamujeme, že jsme vyhráli výběrové řízení na dodávku vzdělávacích aktivit pro Okresní hospodářskou komoru v Jihlavě! OHK Jihlava získala dotaci z Operačního programu zaměstnanost na vzdělávání zaměstnanců členských firem v rámci projektu „Znalostmi k růstu“. Projekt je zaměřený na vzdělávání zaměstnanců firem začleněných v Hospodářské komoře ČR. Aktivitami projektu jsou otevřené i uzavřené kurzy zaměřené na všechny podporované oblasti (IT, manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, ekonomické a právní kurzy, technické a odborné vzdělávání).

Vzdělávací aktivity, které bude naše společnost zajišťovat, se týkají rozvoje měkkých a manažerský dovedností, kdy členské firmy mohou být proškoleny například v kurzech jako je asertivní jednání, efektivní komunikace, hodnocení nebo motivace zaměstnanců, management (řízení) změn, prezentační dovednosti, time management, kreativní metody v řízení, marketingový a komunikační mix, projektové řízení, obchodní jednání, štíhlá výroba a mnoho dalších.

Projekt si klade za cíl proškolit ideálně několik stovek zaměstnanců členských firem a OSVČ, kteří obdrží větší než bagatelní (40 hodin) podporu. Všichni účastníci obdrží Potvrzení o absolvování, tedy potvrzení o dosažení kvalifikace.

Realizace projektu byla odstartována již v tomto měsíci a bude probíhat po dobu dvou let. Předpokládaný objem zakázky s naší společností je v předpokládané výši 1.500.000,- Kč bez DPH.

Cílem naší společnosti je zajistit kvalitní plnění smluvených aktivit čili profesionální zajištění a průběh jednotlivých školení a vyvinout maximální součinnost s OHK Jihlava s cílem zabezpečit plynulý chod samotného projektu.

Přehled všech našich školení naleznete ZDE.

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.