Vyhledávání

ZMĚNA V HARMONOGRAMU V OPERAČNÍM PROGRAMU PODNIKÁNÍ | mbk.cz

Tereza
srp 01, 2016

ŠKOLICÍ STŘEDISKA

Výstavba nových školicích center, na rekonstrukce stávajících školicích center, na pořízení vybavení školicích prostor - nábytek, IT vybavení, na praktické školicí pomůcky a na pořízení vzdělávacích programů.

Vyhlášení výzvy: 9/2016
Příjem žádostí: 10/2016
Ukončení příjmu žádostí:1/2017

VÝZVA ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY

Zvýšení nabídky nových informačních systémů, ICT nástrojů a řešení a to včetně jejich implementace. Tvorba nových IS/ICT řešení (tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware včetně související implementace), na zřizování a provoz center sdílených služeb a na budování a modernizace datových center.

Vyhlášení výzvy: 9/2016
Příjem žádostí: 10/216
Ukončení příjmu žádostí: 1/2017

VÝZVA NEMOVITOSTI

Modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov (typu brownfield). Nákup či úprava pozemků, na rekonstrukci, modernizaci, úpravu, výstavbu či odstranění stavby, na inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, HW, SW a na zaplacení služeb expertů, studie, na projektovou a inženýrskou činnost.

Vyhlášení výzvy: 9/2016
Příjem žádostí: 10/216
Ukončení příjmu žádostí: 1/2017

VÝZVA TECHNOLOGIE

Nákup strojů, zařízení, technologií, HW včetně nezbytného softwaru zajišťujícího jejich funkčnost. Náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení. Na moderní ICT technologie, zejména dotyková zařízení (tablety, software) související se zprovozněním technologií.

Vyhlášení výzvy: 10/2016
Příjem žádostí: 11/216
Ukončení příjmu žádostí: 2/2017

VÝZVA ÚSPORY ENERGIE

Modernizace rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla, na zavádění a modernizaci systémů měření a regulace, na zateplení, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla, na využití odpadní energie ve výrobních procesech, na zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, na instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu a na instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku.

Vyhlášení výzvy: 11/2016
Příjem žádostí: 12/2016
Ukončení příjmu žádostí: 4/2017

Kontaktní osoba:

Romana Smejkalová
tel. 739 079 000
e-mail: info@mbk.cz

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.