Vyhledávání

Dědění, svěřenské fondy a mezigenerační převody majetku

Máte majetek a potřebujete jej uložit, aiž byste o něj přišli? Nevyznáte se v dědictví, závětích ani výpočtech pro dědice? Nahlídněte s námi do svěřenských fondů a zorientujte se v základních pravidlech.  

Více detailů
 • Nová témata Nová témata
 • Právo, zákony a legislativa Právo, zákony a legislativa

Nejbližší termíny školení

Mám zájem o školení na míru

Žádné nacházející termíny. Využijte pro školení poptávkový formulář.

Mám zájem o školení na míru

Lektoři kurzu

 • Profilova foto
  Tomáš Fabík
  Právník, lektor, poradce

  Právník, kterého budete na školení doslova hltat. Je nabitý informacemi a požadavky zákonů, které sype z rukávu a podává je zábavně. Jeho historky, zkušenosti z praxe a právní příklady jsou tak inspirující a po...

  Vice informací

Detaily

Pro koho je toto školení určené? 

Vhodné pro každého, kdo si chce udělat řpehled o možnostech naložení se svým majetkem. Proniknete do základní problematiky svěřenských fondů. Je jedno, zda jste majitel firem, vlastník nemovitostí, pronajímáte nemovitosti, podnikáte nebo jen máte majetek, který je vám drahý. Vhodný se i pro obchodníky, živnostníky a otevře oči iosobám vykonávajícím správu majetku pro jinou osobu. 

Co mi toto školení přinese? 

Toto právní školení přinese účastníkům informace k problematice dědění a svěřenských fondů. Účastníci se dozví o základních právních otázkách spojených s těmito tématy. Školení se bude zabývat tématy, jako způsoby, přenesení majetku na další generace. Povíme ti ijaké jsou majetkové důsledky a možnosti svěřeneckých fondů a jak minimalizovat nezbytné poplatky. 

Účastníci získají dále znalost o různých způsobech, jak dědit majetek a budou mít přehled o typech svěřenských fondů.  Lektor poutavě vysvětlí, jaké jsou při přenosu majetku odlišnosti v závislosti na konkrétní situaci každého člověka a jeho majetkových a životních specifikách. Na konci školení účastníci budou mít lepší vhled do tématiky svěřeneckých fodnů,  představu o možnostech dědění a o tom, jak svěřenecké fondy fungují, i o tom, jak pro případ smrti naložit s majetkem. 

Co je náplní školení? 

 • Životní cyklus člověka a jeho majetku 
 • Možný okruh použití majetku po smrti 
 • Darování majetku za života 
 • Nemovitosti a výměnek 
 • Svěřenské fondy 
 • Nadace, Nadační fondy 
 • Jak vzniká nárok na dědictví 
 • Kdo nemůže dědit 
 • Odmítnutí dědictví 
 • Dědici ze zákona, dědické třídy, odúmrť ve prospěch státu 
 • Dědici ze závěti (nebo dědické smlouvy) 
 • Závěť vlastnoruční 
 • Závěti veřejné (zejména sepisované notářem) 
 • Závěti soukromé se svědky 
 • Závěti s úlevami (v nebezpečí smrti apod.) 
 • Neopomenutelný dědic – na co má právo 
 • Jak se vypořádá majetek mezi zemřelým a jeho manželem 
 • Odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele a tzv. výhrada soupisu 
 • Dohody mezi dědici 
 • Postup v případě nepatrného nebo žádného majetku zůstavitele 
 • Řešení sporů o dědické právo 

V ceně zahrnuto:

Studijní materiály, osvědčení a občerstvení včetně oběda, pokud se nejedná o školení ONLINE.

Místo konání:

Přečtěte si také

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Soustavné investování do BOZP a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí je velmi potřebné a pro zaměstnavatele přínos...

STRAŠÁK JMÉNEM BOZP A PO

Nečekejte, až se něco stane. Neriskujte, že se některý z Vašich zaměstnanců zraní nebo hůře. Neplaťte zbytečné peníze za...

POVINNOSTI K ZAJIŠTĚNÍ BOZP OBSAHUJE I NORMA ISO 9001

Před rokem nás oslovil klient s požadavkem na zavedení systému ISO 9001 – nic neobvyklého. Začali jsme intenzivně spolup...

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.